Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2017. gada maijā

Balt_galdaut_4_maijs

Baltā galdauta svētki Jēkabpils novadā

Latvijas neatkarības atjaunošanu svinot un Latvijas simtgadi sagaidot

3. maijā plkst. 13.00 Rubenes pagastā

Kultūras namā tikšanās ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljona 1. rotas komandieri, kapteiņleitnantu Guntaru Rožlapu, stāstījums par karavīra profesiju. Parkā  armijas ekipējuma un ieroču demonstrējumi, sacensības un sporta aktivitātes.

3. maijā plkst. 13.00 Kalna pagastā

Pie Kalna pagasta kultūras nama radīsim paliekošu dāvanu – stādīsim rozes, dalīsimies atmiņās, kopā sadziedāsim.

3. maijā plkst. 14.00 Ābeļu pagastā

Laukumā pie Ābeļu tautas nama tematisks pasākums “Izzini Latviju”. Konkursi, viktorīnas, radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes – nūjošana.

4. maijā plkst. 10.00 Leimaņu pagastā

Latvju zīmju parkā apzaļumošana – koku un košumkrūmu stādīšana.

4. maijā plkst. 13.00 Dunavas pagastā

Laukumā pie tradīciju zāles tematisks pasākums “Paaudžu satikšanās”. Savas apkaimes nozīmīgākie stāsti, balto hortenziju stādīšana.

5. maijā plkst. 14.00 Dignājas pagastā

Dignājas pamatskolā tiksimies ar dzejnieci Aiju Celmu un ieklausīsimies   dzejas lasījumos.

5. maijā plkst. 19.00 Zasas pagastā

Zasas kultūras namā dziesmu vakars. Novada jauktajam korim “Putni” – 5 gadi. Jubilejas koncerts.

Svētku cienasts, sarunas un kopā būšana pie svētku galda.

Vēlējumi Latvijai.

Novada kultūras iestādēs rokdarbu izstādes “Rakstu rakstus izrakstīju” līdz 20.05.

 

Ābeļu pagasts

06.05. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas nama VPDK “Kaupre” un draugu sadraudzības koncerts Jēkabpils Tautas namā.
26.05. plkst. 16.00 Ābeļu skolas estrādē Daugavas svētku ieskaņas koncerts, sadarbībā ar Ābeļu pamatskolu.

 

Dignājas pagasts

 27.05. plkst. 20.00 brīvdabas estrādē Daugavas svētki – koncerts “Man stāstīja Daugaviņa”; plkst. 22.00 Zaļumballe.

 

Dunavas pagasts

 19.05. plkst. 19.00 Dunavas skolā-tradīciju zālē Ābeļu amatierteātra izrāde “Dūdene zin” (A.Niedzviedzis).

27.05. plkst. 12.00 pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens Daugavas svētki.

27.05. plkst. 15.00 Tadaines klubā bijušo un esošo iedzīvotāju un darbinieku salidojums “Atvērsim atmiņu lādi”.

 

Kalna pagasts

23.05. plkst. 13.00 kultūras namā pēcpusdiena senioriem un citiem aktīviem pagasta iedzīvotājiem.

 

Rubenes pagasts

28.05. Rubeņu parkā ģimeņu festivāls “Radošā vasara”:

no plkst. 11.00 -14.00 darbosies ģimeņu pļava, izjūtu pļava, emociju pļava un zaķu pļava;

plkst. 14.00 Svētku koncerts “ Draugu sarunas” .Piedalās bērnu un jauniešu amatierkolektīvi un ciemiņi no Burbuļciema- Zuzīte un ģitārists Bārdiņš.

 

Zasas pagasts

13.05. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts.
16.05. plkst. 14.00 kultūras namā lekcija par atkarībām pieaugušajiem projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

20.05. no plkst. 19.00 – 21.05.plkst. 01.00 Zasā Muzeju nakts 2017 – “Laika rats”. Pasākumu rīko Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs sadarbībā ar Zasas pagasta kultūras un izglītības iestādēm, Rubeņu un Leimaņu kultūras namu pašdarbības kolektīviem.

 

Izstādes:

No 10.05. – 05.06. Zasas bibliotēkā skatāma rokdarbu izstāde.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Foto no www.staburags.lv

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv