Aizvadīta 2017. gada Lielā Talka

Download PDF

Talcinieki iekopj atpūtas vietu pie Slates sabiedriskā centra.

22. aprīlī visā Latvijā notika ikgadējā Lielā talka. Šogad laika apstākļi talkošanai nebija īpaši labvēlīgi, pāris stundas saules staros mijās ar spēcīgu vēju, lietu, sniegu un pat krusu, bet talcinieki nenobijās, un no 20 pieteiktajām talkas vietām Jēkabpils novadā sestdien nestrādāja vien četrās. Tiesa gan, pašas talcinieku rindas bija retākas, šogad talkoja uz pusi mazāk cilvēku nekā pērn – aptuveni 200 – 250.

Ābeļu pagastā tika sakopts Brodu ciems un savākti sadzīves atkritumi Anemones mežā.
Dignājas pagastā tika turpināti darbi pie bijušās degvielas bāzes Vandānos teritorijas sakopšanas – novāki sadrupušie ķieģeļi un vecais žogs, kā arī sagrābtas vecās lapas. Jaunieši Vandānos, tā dēvētajā “dobājā”, sakopa Daugavas krastu un ierīkoja nelielu atpūtas/ugunskura vietu. 8. aprīlī tika sakopti Dignājas kapi.
Dunavas pagastā tika kopta teritorija pie Dunavas vecās skolas un uzstādīta jauna lapene. Tā tapa pēc pašu Dunavas jauniešu iniciatīvas, ar vecāku finansiālu atbalstu un padomu. Jau 15. aprīlī jaunieši bija turpinājuši darbus arī pie Sudrabkalna muižas parka teritorijas tālākas sakopšanas. Pašvaldības īpašums pie Tadenavas bibliotēkas Eglones vecupes krastā tiks kopts nedaudz vēlāk.
Kalna pagastā tika sakopti Ūdenānu kapi – veikta koku un krūmu zāģēšana, lai padarītu pieejamāku laukumu pie kapiem, un lapu grābšana; tika kopta Vidsalas ciema teritorija un Mārtiņa Fonda centrs “Dūjas” – sakopta apkārtne, puķu dobes, mazgāti lielās mājas logi. Pie Kalna kultūras nama Dubultos tika stādītas rozes un turpināti darbi pie birzes sakopšanas.
Leimaņu pagastā Leimaņu kapsētā tika apgriezti liekie teritoriju norobežojošo apstādījumu zari, grābti kritušie zari un lapas. Tika tīrīta teritorija pie Leimaņu Tautas nama, turpināti darbi pie senās Amatnieku ielas Leimaņu centrā labiekārtošanas un kādreizējās Pormaļa veikala, tagad biedrības “Akacija Plus”, ēkas apzaļumošanas un sakārtošanas. Pie sociālās aprūpes nama “Mežvijas” tika tīrīta apkārtējā teritorija un pašā namā – savestas kārtībā krīzes centra telpas.
Rubenes pagastā, gatavojoties vasaras sezonai, tika kopta bijusī Kaldabruņas skolas teritorija – sakārtotas biedrības saimniecības ēkas, atjaunota taciņa. Červonkas baznīcā tika sagatavotas telpas un apkārtne vasaras koncertsezonai. Kupls bariņš iedzīvotāju talkoja pie Slates sabiedriskā centra, tika labiekārtots atpūtas sturītis.
Zasas pagastā Liepu ciematā tika grābtas lapas un sakopta ciemata centrālā iela.
Neatkarīgi no laika apstākļiem, tika lieliski pavadīts laiks un teicami padarītā darba rezultāti.
Pašvaldības vārdā vēlamies teikt milzīgu PALDIES visiem par ieguldītajām pūlēm, enerģiju un laiku novada sakopšanā un labiekārtošanā. Liels pārsteigums un prieks, ka pat bargie laikapstākļi nav bijis šķērslis iedzīvotāju vēlmei darboties un sakārtot apkārtējo vidi. Īpašs prieks par lielo jauniešu aktivitāti. Kopā mēs spējam daudz, un tik tiešām ir gandarījums par paveikto! Uz tikšanos arī citās talkās!
Vairāk fotogrāfijas no talkas vietām skatāmas šeit >>

K.Sēlis

Autora, Dz.Nartišas, J.Bareikas, A.Baltaruņķa un I.Sēles foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv