Plānotās talkas vietas Jēkabpils novadā 2017. gada Lielajā Talkā

( informācija uz 20.04.2017)
Ābeļu pagastā:
 1. Brodu ciems – teritorijas sakopšana (vad. Juris Turlajs, tel. 28395556);
 2. Anemones mežs – sadzīves atkritumu savākšana (vad. Raimonds Jaudzems,  tel. 26587126).
Dignājas pagastā:
 1. Bijusī degvielas bāze Vandānos – teritorijas sakopšana (vad. Jānis Raubiška, tel. 29426300);
 2. Daugavas krasts pie Vandāniem (dobājs) – krasta attīrīšana (Klinta Miežāne, Jēkabpils novada jaunieši, tel. 2056988 ).
Dunavas pagastā:
 1. Dunavas vecā skola – teritorijas sakopšana (vad. Sandis Ruļuks, tel. 26001672);
 2. Pašvaldības īpašums pie Tadenavas bibliotēkas – Eglonas vecupes krasta un teritorijā esošo ēku apkārtnes kopšana, teritorijas sagatavošana projekta realizēšanai (vad. Jānis Subatiņš, tel. 29126223). Jāņem līdzi darba rīki atvašu pļaušanai, cimdi, tiks nodrošināts cienasts un maisi atkritumiem.
Kalna pagastā:
 1. Ūdenānu kapi – koku un krūmu zāģēšana, lapu grābšana (vad. Agnese Vilcāne, tel. 29608273). Līdzi ņemt zāģus, cirvjus, grābekļus, lāpstas;
 2. Vidsalas ciems – teritorijas sakopšana (vad. Maruta Cankale, tel. 29282318 );
 3. Mārtiņa Fonda centrs “Dūjas” – apkārtnes teritorijas, puķu dobju sakopšana, lielās mājas logu mazgāšana (vad. Elita Keiša, tel. 29288220);
 4. Birztala pie Kalna kultūras nama – teritorijas sakopšana, labiekārtošana (vad. Sandra Vecumniece, tel. 26824411).
Leimaņu pagastā:
 1. Leimaņu kapsēta – teritoriju norobežojošo apstādījumu zaru vainagu veidošana, sauso lapu sagrābšana kapsētas teritorijā (vad. Antons Tropiks, tel. 29452995);
 2. Sociālās aprūpes nams “Mežvijas” – teritorijas labiekārtošana (vad. Kaspars Vaišlis, tel. 26558814).
 3. Leimaņu centrs, senā Amatnieku iela (vad. Inita Lāce, tel. 25945299).
Rubenes pagastā:
 1. Bijusī Kaldabruņas skola – teritorijas sakopšana vasaras sezonai, saimniecības ēku sakārtošana, taciņas atjaunošana (vad. Ingrīda Dektjarova, biedrība “Ūdenszīmes”, tel. 26991295);
 2. Červonkas baznīca – apkārtnes un telpu sakopšana, baznīcas sagatavošana vasaras koncertsezonai (vad. Liene Linarte, tel. 26774172). Pirmais koncerts Červonkā – jau 5. maijā – zvanu mūzikas ansambļa “Primus” koncerts;
 3. Rubeņu kapi – teritorija un apkārtnes sakopšana (vad. Ināra Preitāga, tel. 29125129);
 4. Slates sabiedriskais centrs – apkārtnes sakopšana (vad. Santa Geižāne, tel. 26469585).
Zasas pagastā:
 1. Liepu ciemata centrs – teritorijas sakopšana (vad. Ināra Valaine, tel.: 20371522);
 2. Staģu kapi – teritorijas sakopšana (vad: Inese Grauze, tel. 20371521);
 3. Zasas parka sakopšana (vad: Juris Krūmiņš, tel. 26800957). Būs nodrošināta tēja, bulciņas.
Informāciju no portāla talkas.lv apkopoja K.Sēlis
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv