Piedalies jauniešu iniciatīvā “Vēlies Vēlēt”!

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” turpina īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt” ar mērķi veicināt jauniešu informētības līmeņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā paaugstināšanu, veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm. LJP ir iecerējusi organizēt tikšanās Latvijas skolās, lai runātu par jautājumiem, kas ir saistīti ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un jo īpaši, lai uzsvērtu ikviena balsstiesīgā jaunieša īpašo nozīmi piedaloties vēlēšanās. Pašreiz valstī notiekošais ļoti skaidri norāda, ka malā palikt nav iespējams.

Neatkarīgi no tā vai piedalāmies politiskajos procesos, ejam vai neejam uz vēlēšanām, politika un politiķu pieņemtie lēmumi skar mūs visus – arī jauniešus, kuri līdz šim ir bijuši vispasīvākā vēlētāju grupa.

Pasākumu tiešā mērķauditorija: Latvijas vidusskolas vecuma jaunieši, kas uz vēlēšanu brīdi ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Pasākumu netiešā mērķauditorija: ikviens interesents.

Pasākuma formāts: 45min ilgs seminārs.

Semināra tēma: Jauniešu loma vēlēšanās

Semināra darba kārtība: Pašvaldību vēlēšanas: „Tava tuvākā iespēja savas dzīves vides uzlabošanai” (par nepieciešamību piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kā pašvaldības var ietekmēt ikviena iedzīvotāja dzīvi, un kā pašvaldības darbu var ietekmēt vēlētāji); informācija par vēlēšanu norises kārtību, vēlētāju tiesībām un iespējām tajās piedalīties (vispārīga informācija par vēlēšanu norisi un iespēju tajās piedalīties, vēlētāju reģistrs, balsošana pēc dzīvesvietas, biļetenu aizpildīšana u.tml.);

Jauniešu kā pilsoniski aktīvu sabiedrības locekļu loma Latvijas attīstībā (ko ikkatrs no mums var ietekmēt, darīt un iegūt esot pilsoniski aktīviem). Informācijas iegūšanas avoti un to uzticamība (par vēlēšanu kandidātiem, partijām).

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv