Koris “Putni” aicina uz jubilejas koncertu

Jēkabpils novada jauktais koris „Putni” šajā sezonā svin savu 5 gadu pastāvēšanas jubileju. Kora diriģente ir allaž smaidīgā un pozitīvā Santa Kasparsone. Koristi uzskata, ka kopā sanākšana un dziedāšana ir atslodze no ikdienas rūpēm. Tā ir arī sevis apliecināšana, radot prieku sev un citiem.

Lai arī šis skaitlis ir mazs, tomēr kora kolektīvs pa šiem gadiem sevi ir pierādījis, gan piedaloties ikgadējās koru skatēs un gūstot labus rezultātus, gan iesaistoties dažādos pasākumos tuvākā un tālākā apkārtnē. Ar savām balsīm esam pieskandinājuši visus Latvijas vēsturiskos novadus.
Jau otrajā savas pastāvēšanas sezonā piedalījāmies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Esam piedalījušies: Sēlijas tautas mākslas svētkos „Sēlija rotā” Sēlpilī, Jaunjelgavā, Aknīstē; Jēkabpils pilsētas svētkos; 2012. gadā Latgales dziesmu svētkos Preiļos; 2015. gada maijā Limbažu novada Viļķenē Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltītajā pasākumā – „Himnas Goda diena”;2016. gada vasarā Kurzemes dziesmu svētkos Kuldīgā.
Koris aktīvi iesaistās novada kultūras dzīves veidošanā, papildinot gan novada svētku, gan 18. novembra svētku koncertus.
Šajā sezonā koncertdarbība bijusi īpaši ražena. Adventa laikā sniedzām koncertus Kalna pagasta KN, Rubeņu baznīcā, Sēlpils KN. Nav iespējams uzskaitīt visus koncertus un pasākumus, kuros esam piedalījušies.
Tāpēc aicinām uz kora „Putni” jubilejas koncertu 5. maija vakarā Zasas kultūras namā. Ļoti gaidīsim visus bijušos kora dalībniekus, lai dalītos atmiņās un uzdziedātu kādu kopīgu dziesmu. Koncertu kuplinās draugu kori no Viesītes un Sēlpils.
Kora „Putni” kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu un transporta pakalpojumiem visu šo gadu garumā, īpašs paldies par jaunajiem tērpiem!
Kora „Putni” kolektīva vārdā,
Sanda Kukle
1. aprīlī, gatavojoties 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem, Jēkabpils Tautas namā notika ikgadējā Jēkabpils apriņķa koru skate. Jēkabpils novadu tajā pārstāvēja jauktais koris “Putni” (diriģente Santa Kasparsone, kormeistare Anita Godiņa, koncertmeistare Anita Ķikute), un izcīnīja 2. pakāpi!
Prieks par sasniegto, un lai tik pat skanīgas balsis arī nākamgad!
K.Sēlis
J.Lāča foto
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv