Kas var būt labāks par labi padarīta darba sajūtu

Jau iepriekšējos gados piekoptā tradīcija sakopt Dignājas vecāko kapsētu, arī šogad pulcināja talkotājus. Vēsais laiks sestdienas rītā netraucēja talciniekiem sakopt lielo Dignājas kapsētas teritoriju.

Ir jāuzteic visi šie labie un sirsnīgie cilvēki, kuri piedalījās: Zenta Zeltiņa-Vilberga, Gunda Cērmūkša, Mirdza Geidāne, Airīte un Helmuts Liepiņi, Dainis Šillers, Genādijs Minakovskis, Inta Stroža, Līga Muša, Iveta Mašinska, Ainis Mikulāns, Janīna Bružuka, Kaspars Kusiņš, Astrīda Bikauniece, Jānis Raubiška, Lauris Baumanis.
Strādājām cītīgi un ar pilnu atdevi, gūstot gandarījumu par paveikto! Sakām paldies arī pasākuma atbalstītājiem Dignājas pagasta pārvaldei un SIA “Sprīdītis A”.
Uz tikšanos nākamajās sakopšanas talkās Dignājā!
Talkas dalībniece un biedrības “CIRKUŽI” pārstāve Dzidra Nartiša
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv