Pašvaldība plāno paplašināt tūrisma piedāvājumu novadā

interreg

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam ietvaros ir apstiprināts projekts Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”), kurā Jēkabpils novada pašvaldība ir viens no projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Anikšču dabas parka administrācija, kā partneri projektā piedalās arī Biržai dabas parka administrācija, Krekenavas dabas parka administrācija, Viesītes novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība un Ilūkstes novada pašvaldība.

Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu Lietuvā un Latvijā, kā arī tā piemērošanu tūristu vajadzībām. Projekts ir vērsts uz vienota reģiona tūristu maršruta izveidi, izmantojot inovatīvus pasākumus. Viens no projekta kopīgiem rezultātiem ir kopīgā maršruta interaktīvās kartes izveide. Kartē būs iekļauti 10 katrā projekta partnera teritorijā esošie nozīmīgākie tūrisma objekti. Lai objekti būtu pievilcīgi un atbilstoši tūristu vajadzībām, tiek plānotas investīcijas to pielāgošanai. Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš parāda reģiona potenciālu, kuru prasmīgi izmantojot, var sasniegt ievērojamus rezultātus.

Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros papildus plāno izveidot atpūtas vietu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem pie Tadenavas bibliotēkas, iegādāties aprīkojumu interaktīvās informācijas nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldības “Sēlijas prasmju muzejā” Zasā, piedalīties starptautiskā pieredzes apmaiņā tūrisma jomā, uzlabot tūrisma sadaļu mājaslapā un izveidot tūrisma brošūru, kas kopumā paplašinās tūrisma piedāvājumu un tā popularizēšanas iespējas novadā.

Šobrīd norisinās sarunas starp projekta vadošo partneri un projekta partneriem par sadarbības līguma slēgšanu.

Projektu speciāliste  Agnese Kalniņa

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv