Lekcija – labās prakses piemērs Jēkabpils novada skolās

10. martā uz Jēkabpils novada skolām devās jauniešu biedrība “Street warriors” no Ogres. “Street warriors” ir ielu vingrotāju šova komanda, kurā darbojas aktīvi, enerģiski un atraktīvi jaunieši.

“Street warriors” tūres ietvaros četrās novada skolās, – Ābeļu pamatskolā, Dignājas pamatskolā, Zasas vidusskolā un Rubenes pamatskolā, norisinājās lekcija – labās prakses piemērs. Lekcijas mērķis bija motivēt jauniešus iesaistīties, veicināt pašiniciatīvu, būt sociāli aktīviem un realizēt savas idejas. Lekcijas ietvaros jauniešiem tika iedrošināti veidot vidi sev apkārt tādu, kādu vēlas viņi un nebaidīties rīkoties. Gan jaunieši, gan skolotāji aktīvi iesaistījās paraugdemonstrējumos un pārbaudīja savus spēkus un prasmes.

Jauniešu iespaidi par biedrības skolu tūri:

Linda: Guvām lielu motivācijas devu no šīs atraktīvās grupas, un vēlamies vēl sastapties ar kaut ko līdzīgu vai pat ar viņiem pašiem. Tas bija ļoti interesanti un ļoti interesanti bija, ka arī mums bija iespēja iesaistīties un dažus trikus varējām arī paši atkārtot.

Samanta: ”Street Warriors” Motivēja turpināt iesākto darbu vieglatlētikā , jo gandrīz visam bija atmests ar roku, bet paskatoties uz ‘Street warriors’ sapratu , ka vajag strādāt un augt uz priekšu.

Kitija: 10.03 Norisinājās skolu tūre kopā ar “Street warriors”. Braukājot ar šiem puišiem pa Jēkabpils novada skolām arī ieguvu milzīgu pieredzi, un tieši viņi bija tie, kas iemācīja man to, ka saviem sapņiem ir jātic, un tad tie arī piepildīsies. Ar saviem priekšnesumiem šī grupa lieliski motivēja ne tikai mani, bet arī ļoti daudz klātesošos jauniešus. Pamatīgi mūs arī pārsteidz Zasas vidusskolas puiši, kas aktīvi iesaistījās un pat uzstājās kopā ar puišiem. Un vēlreiz milzīgi liels paldies puišiem.

Paldies jauniešiem un  skolām par atbalstu pasākuma organizēšanā  un norisē.

Lekcija norisinājās projekta “Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493. Projekta mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītības aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglītības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā, Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros paredzēts organizēt sekojošas aktivitātes: lekcijas, apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu, un radošas, izglītojošas un motivējošas aktivitātes jauniešiem.

Vairāk foto pieejami šeit: https://failiem.lv/u/8nteedpp , https://failiem.lv/u/eyjqss2f

Jurgita Bareika,

projekta vadītāja

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par publikācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv