Nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā izsole

MiglasJēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 19.aprīlī tiek rīkota nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5648 003 0348, – 1,46 ha platībā izsole.

Plkst. 11.15. nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 19 000,00. Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Inga Bokāne
Jēkabpils novada pašvaldības
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas
īpašuma pārvaldīšanas speciāliste

T:65220822, Mob.:29359866

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv