Cirsmu izsoles Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 2017.gada 11.aprīlī tiek rīkotas cirsmu izsoles.

Plkst. 11.15. meža cirsmu 2 (divu) nogabalu nekustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstīgalas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 11 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 11:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plkst. 12.15. meža cirsmas 1 (viena) nogabala nekustamajā īpašumā „Meža Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sākumcena EUR 40 000,00. Līdz 07.04.2017. jāiemaksā dalības maksa un nodrošinājuma summa un līdz 11.04.2017. plkst. 12:00 jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija šeit .

Inga Bokāne
Jēkabpils novada pašvaldības
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas
īpašuma pārvaldīšanas speciāliste

T:65220822, Mob.:29359866

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv