Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2017. gada aprīlī

liel

Ābeļu pagasts

16.04. plkst. 13.00 Brodos, laukumā pie šūpolēm (sliktos laika apstākļos bērnu dienas centrā), Lieldienu jampadracis bērniem – olu ripināšana, šūpošanās, mīklu minēšana, rotaļas, u.c. izdarības. Līdzi ņemt krāsotu oliņu.

22.04. plkst.13.00 Ābeļu Tautas namā Senioru pēcpusdiena kopā ar atraktīvo mūziķi no grupas “Mūzikas kolekcija” .

 

Dignājas pagasts

16.04.plkst. 12.00 pie Dignājas pamatskolas Lieldienu jampadracis

Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem (olu kaujas, olu ripināšana, šūpošanās un citas aktivitātes); plkst. 20.00 Dignājas pamatskolā Lieldienu koncerts; plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlē Aīda un Jānis.

 

Dunavas pagasts

16.04. plkst. 12.00 Dunavas skolā – tradīciju zālē pasākums “Nu atnāca Lieldieniņa ar raibām oliņām” (spēles, atrakcijas, konkursi, rotaļas). Amatierteātra “ Sateka”  izrāde – komēdija “Ak, skaistā jaunība” pēc I.Kalmes motīviem.

 

Kalna pagasts

01.04.plkst.19.00 Kalna kultūras namā “Teātru karuselis.” Piedalās novada amatierteātri un viesi; plkst. 22:00 Balle “Aprīļa pilieni”. Dzied un spēlē Ēriks Gruzniņš.

12.04. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā Lieldienu zaķa darbnīca.

17.04. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā galda spēļu Lieldienu ģimeņu turnīrs.

 

Leimaņu pagasts

16.04. plkst. 12.00 Leimaņu latvju zīmju parkā Lieldienu svinēšana; plkst.22.00 Lieldienu balle, spēlē: grupa “Sēnīte”.

 

Rubenes pagasts

16.04. Rubenes kultūras namā Lieldienu vakars:

plkst. 20.00 kultūras nama amatierteātra iestudējumā pirmizrāde Danskovītes “Tēva meitām”. Režisore Ilona Kantāne.

plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlē: Janušeks.

29.04. plkst. 12.00 Slates bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku.

29.04. plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā tradicionālais joku koncerts” Raibais deju karuselis”. Piedalās tautas deju kolektīvi un līnijdeju grupas.

 

Zasas pagasts

06.04. plkst. 10.00 Klaunu šovs “OKI-DOKI”, Izklaidējošā cirka programma.

13.04. plkst. 10.00 Lieldienu pasākums bērniem – teātris, dziesmas, rotaļas, spēles.

15.04. plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa “Jauda”.

 

Izstādes:

Līdz 11.04.Slates bibliotēkā izstāde “No senču pūra lādes” (Rokdarbi, fotogrāfijas, grāmatas).

Līdz 18.04. Rubeņu bibliotēkā- zālē foto izstāde “Jēkabpils novada sakoptības skate 2016”

Līdz 20.04. Zasas bibliotēkā apskatāmas izstādes, veltītas Jānim Akurateram un Jānim Jaunsudrabiņam.

05.04.-24.04. Dunavas sabiedrisko resursu centrā biedrības “Dzīves prasme” rokdarbu izstāde.

 

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Attēls no blogspot.com

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv