Dunavas skolēni ciemojas Rubenes pamatskolā

10. martā Dunavas pamatskolas vecāko klašu skolēni un skolotājas G.Auzāne, A.Liopa ciemojās Rubenes pamatskolā. Mūs laipni sagaidīja skolas direktore I.Kantāne un vecāko klašu skolēni. Izstaigājām skolu, apskatījām mācību kabinetus un darbojāmies arī radoši.

Sadalījušies divās jauktās grupās, kopā ar Rubenes skolēniem piedalījāmies dažādās interesantās aktivitātēs. Skolēni, savstarpēji iepazinušies, veidoja mūsdienu skolēna portretu, domāja par kopīgo un atšķirīgo abās skolās, izkustējās sportiskā stafetē, cienājās ar garšīgiem pīrāgiem un sulu. Tad visi kopīgi piedalījāmies pasākumā projekta „Ladder” ietvaros – jauniešu biedrības „Street Warriors” lekcijā par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vērojām vingrojumu paraugdemonstrējumus. Aktīvākajiem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus.

Sakām lielu paldies Rubenes skolas direktorei, skolotājiem un skolēniem par sirsnīgo uzņemšanu.
Astra Liopa
Autores foto
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv