Uzsākta projekta “Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” īstenošana

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku

Ir uzsākta  Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātā grantu projektu konkursa “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness”) ,projekta ““Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” īstenošana.

Projekta mērķis  ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītības  aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglītības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā, Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros paredzēts organizēt sekojošas aktivitātes: lekcijas, apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu, un radošas, izglītojošas un  motivējošas  aktivitātes jauniešiem.

Projekta īstenošana plānota līdz 2017.gada  30.septembrim.  Piešķirtais  projekta finansējums ir 3990 Eiro.

Projekta īstenošana tiks uzsākta ar  lekcijām –  labās prakses piemēriem Jēkabpils novada skolās. Pasākuma ietvaros uz četrām novada skolām dosies biedrības “Street Warriors” no Ogres, kura dalīsies ar jauniešiem pieredzē, iedrošinās un motivēs  būt aktīviem  un pārliecinātiem jauniešiem.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm būs  pieejama Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā: www.jekabpilsnovads.lv un sociālajā tīklā draugiem.lv, kā arī facebook lapā – Jēkabpils novada jaunieši.

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par projekta aktivitātēm  un izmantojiet iespēju iesaistīties.

Jurgita Bareika

Projekta vadītāja

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par publikācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv