Izsaki viedokli!

viedoklis

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.februārī Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22.februāra plkst. 12:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem:

  1. „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē”
  2. “Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”

pdficoSN_Nodevas_par_būvatļauju_2017 pdficoSN_par_dzīvokli_kvalificētam_speciālistam

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv