Kalna kultūras namā izskanējis vokālā ansambļa “Līksma” 5 gadu jubilejas koncerts

Download PDF

Februāris ir pēdējais ziemas mēnesis, kad jau ar ticību raugāmies uz pavasari, uz pārmaiņām dabā un arī cilvēku sirdīs. Februāris ir ne tikai Mīlestības un Sveču mēnesis, tas ir arī mūsu vokālā ansambļa dzimšanas mēnesis. Šogad uz 5 darbības gadiem atskatījās vokālais ansamblis “Līksma”.

Pirms 5 gadiem februārī atraktīvas vadītājas Laines Zeiles vadībā darbu sāka vokālais ansamblis. Pa šiem gadiem sastāvs ir mainījies ļoti maz, nedaudz vairāk par sastāvu ir nomainījušās kolektīva vadītājas – pēc Laines Zeiles kolektīvu vadīja Vita Svilpe, tagad Avotiņa un pašlaik kolektīvu vada Inga Davidāne. Ansambļa dalībnieču vidējais vecums ir 43 gadi. Ansamblis aktīvi piedalās pagasta, novada pasākumos arī ansambļu skatēs. Jubilāres koncertā izpildīja savas mīļākās 9 dziesmas. Ar jubilārēm kopā uzstājās ne tikai tagadējā ansambļa vadītāja, bet arī pirmā vadītāja Laine Zeile. Laine skatītājiem un jubilārēm veltīja 2 sirsnīgas dziesmas. Jubilāres ar dziesmām un skaistiem vārdiem sveica Rubeņu vokālie ansambļi “Ā’re”, “Kantilēna”, kaimiņu novada Rites pagasta ansamblis “Rites balsis” un jauniešu grupa “Sēnīte” no Rudzātiem. Vislielākā pateicība par pacietību un dziedāšanas gudrību mācīšanu kolektīva jaukajām vadītājām – Lainei, Vitai, īpaši Ingai.

Svētki turpinājās ar balli, kurā muzicēja grupa “Sēnīte”.
Lai visiem Jums šis pavasaris atnes prieku un laimi! Lai ikviens atrod laiku padziedāt vai padungot kādu dziesmu, kas varētu mūs stiprināt ikdienas gaitās!
Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu!
Kalna k/n vadītāja Sandra Vecumniece
Foto: Elīna Grandāne
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv