Peoniju balle – 10!

Download PDF

Rubenes KN senioru dāmu deju kopa „Draiskās peonijas” 21. janvārī svinēja, gribu likt uzsvaru uz „svinēja”, savu 10 gadu darbības jubileju. Bija viss svinībām nepieciešamais: jubilāres, ciemiņi, ziedi, dāvanas, jauki pārsteigumi, prieka asaras, cienasti, mūzika, danči.

Gatavošanās laiks kopā ar KN vadītāju Intu Tomāni saspringts un darbietilpīgs, kā jau tādas reizēs notiek. Ielūdzām un ieradās draugu kolektīvi no 4 novadiem – Jēkabpils, Viļānu, Salas un Ilūkstes.

Ar apskaužamu enerģiju dejotājas gatavojās gan koncertam, gan galdu klāšanai, un veica vēl neskaitāmus sīkākus un lielākus darbus.

Pēc 8 gadu radošā darba koncerta „Lecam pa vecam, ar radošu dzirksti”, mana vēlme un vēlējums bija: lai mēs spētu būt kopā vismaz līdz 10 gadiem. Nu to mēs paveicām! Lai ne bez zaudējumiem. Pēc 9 gadu darbošanās kolektīvā, pēc 82. dzimšanas dienas ( Visu cieņu! ) no mums atvadījās Ārija. Paldies viņai par izturību un uzticību kolektīvam! Bez astotās dejotājas nepalikām, vietā atnāca Regīna. Bija jāapgūst gan jaunās, gan vecās dejas, ko viņa arī veiksmīgi dara. Diemžēl, pēc šī koncerta veselības problēmu dēļ, neturpinās Lucija, kura darbojās kolektīvā visus 10 gadus! Sirsnīgs paldies arī viņai!

Par 10. sezonas vasaras koncertiem jau rakstīju. Var piebilst, ka desmito sezonu noslēdzām ar Ziemassvētku koncertu savā KN.

Jubilejas koncerta 1. daļā izdejojām 6 dažādu gadu un raksturu dejas ( I. Tomānes horeogrāfija ). Starplaikus starp gatavošanos nākamajai dejai, aizpildīja senioru dāmu neatkarīgais muzikālais ansamblis „Sidrabrasa” 5 dāmu sastāvā ( vad. Jadviga Midere ) no Ilūkstes novada.

Koncerta 1.daļas noslēgumā, kā parasti jubilejas koncertos, nodziedājām sava kolektīva himnu (akordeona pavadījums Anita Vērdiņa), kuras laikā skatītāji zālē cēlās kājās. Tas bija bezgala sirsnīgi un aizkustinoši.

No sirds esmu pateicīga savām meitenēm par ieguldīto darbu un ģimeniskuma sajūtu šo gadu garumā. Arī šoreiz īpaša pateicība Slates dejotājām, kuras braukā uz mēģinājumiem vairāk kā 10 km. Paldies šoferītim Jānim, kurš atpakaļceļā dejotājas aizvizina kopā ar skolēniem! ( Paldies arī tiem maršruta Jēkabpils – Aknīste šoferīšiem, kuri ir iejūtīgi pret senioriem!).

Pēc koncerta 1.daļas mūs sveica arī bijušie dejotāji – Valentīna, Rita, Elza, Dzintra, Ārija un Ivars, ar Valentīnas sarūpētu jubilejas torti. Klāt nebija, bet kādu laiku dejoja arī Mudīte, Māris, ilgāk Anita. Sirsnīgs paldies viņiem visiem!

Otrā, bija draugu un vietējo pašdarbības kolektīvu sveicienu daļa. Ar vienu deju un bezgala sirsnīgiem, izdomas bagātiem sveicieniem, ziedu veltēm, dāvanām, aplaimoja Salas novada Sēlpils KN „Omes un kungi” ( Šoreiz tikai Valdemārs, vad. Vika Vanaga), Viļānu novada Dekšāru „Bokōnu bryuklenes”, kuras 2.daļas noslēgumā pārtapa šarmantos kungos un izdancināja visas mūsu meitenes ( Vad. Dzidra Bruzgule ). Ilūkstes novada Dvietes „Saulespuķes” ( vad. Rita Stapkeviča) pārsteidza ar elegantām blūzēm un koķetām cepurītēm, kā no barona pils balles nākušas, tieši uz mūsu balli! Jēkabpils Tautas nama „Daugavietes” (vad. Vika Vanaga) ieradās kuplā skaitā, ar mūsu bijušo dejotāju Ritu, Ilūkstes novada Bebrenes „Rudzupuķes” drosmīgi ieradās bez vadītājas ( Ilonas Jegorovas), kurai bija jābūt deju kursos. Mūsu novada tuvākās kaimiņienes Dunavas „Cielavas” ieradās vēl savas 5 gadu jubilejas noskaņās ar abām vadītājām Inesi Straumi un Anitu Ozoliņu, kura vienmēr pavada savus kolektīvus. „Ābelietes” ir Vikas Vanagas 3.kolektīvs, kas vienmēr sirsnīgi atsaucas uz mūsu ielūgumiem.

Vietējo pašdarbības kolektīvu pārstāvji ieradās ar suminājuma, uzmundrinājuma vārdiem un dāvanām. Savs paldies bija sakāms arī jubilārēm.

Rubenes pašvaldības vadītāja Intra Kurme sveica ar krāšņiem ziediem, vitamīnu trieciendevu un uzmundrinošiem vēlējumiem turpmākajam darbam. No KN vadītājas Intas, par saņēmām skaistu piemiņas krūzīti un ziedus. Apsveica arī draugi un līdzjutēji.

Kā jau jubilejā piedienas, tapa arī kopbildes par piemiņu no sirsnīgā, ģimeniskā pasākuma.

Saviesīgā paciemošanās ar mūziku, dejām, kustēšanos un lustēšanos, paskrēja nemanot. Ja muzicē Aīda Bikauniece, citādi nemaz nevar būt! Ciemiņi mājās nesteidzās, un tas vien liek cerēt, ka mājup braucot, nebija pukstēšanas par nelietderīgi izniekoto laiku. Katrā ziņā atvadīšanās no visiem kolektīviem bija sirsnīga, saņēmām siltus pateicības vārdus un uzmundrinājumus turpmākajam darba cēlienam.

Pēc pēdējo ciemiņu aizvadīšanas, brīdi pasēdējām, daloties pozitīvās emocijās par patiešām jauko pasākumu.

Secinājums viens: neizvirzot dižus mērķus, jāturpina vien darboties. Iesākumam šo sezonu, tad jau redzēs. Kolektīvam vajadzētu papildinājumu, vismaz vienu kundzi.

Vēlreiz paldies visiem, kuri pielika roku, dalījās ar idejām, emocionāli atbalstīja, lai mūsu jubilejas balle izdotos!

Draugu kolektīviem paldies par sirds siltumu, atzinību, atbalstu! Lai visiem veselība un sekmīga radoša darbošanās šinī pašdarbības sezonā un turpmākajās! Tikai caur labvēlīgu attieksmi vienam pret otru un pozitīvām emocijām gūstam spēku un apliecinājumu tam, ko darām.

Cieņā, „Draisko peoniju” vadītāja Ināra Rudeviča

Deju kopas personīgā arhīva foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv