Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2016. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienu un nolēma:

Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu  par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā – 18 personas:

Nr. Vārds Uzvārds Nominācija Pašvaldības pagasts
1. Irēna Lāce Jubilārs Rubene pag.
2. Geižānu ģimene Ģimene Zasas pag.
3. Andra un Raitis Raubiškas Ģimene Rubenes pag.
4. Zenta Zeltiņa-Vilberga Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
5. Inese Pūcīte Skolotājs Ābeļu pag.
6. Ausma Bērziņa Aktīvais pensionārs Ābeļu pag.
7. Laura Korņejeva Jaunietis Zasas pag.
8. Arnis Gabranovs Uzņēmējs Zasas pag.
9. Ārija Rāviņa Jubilārs Zasas pag.
10. Ilga Daģe Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas pag.
11. Dzidra Nartiša Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
12. Zinta Nagle Skolotājs Zasas pag.
13. Sandis Gremze Jaunietis Zasas pag.
14. Klinta Miežāne Jaunietis Dunavas pag.
15. Guna Auzāne Skolotājs Dunavas pag.
16. Ivars Eiduks Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes pag.
17. Daina Timofejeva Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas pag.
18. Vilnis Grandāns Sabiedriskais darbinieks Kalna pag.

 

 

Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu 19 personas:

Nr. Vārds Uzvārds Nominācija Pašvaldības pagasts
1. Dana Kantāne Sabiedriskais darbinieks Jēkabpils
2. Zenta Stumbre Sabiedriskais darbinieks Dunavas pag.
3. Mārīte Dimante Sabiedriskais darbinieks Dunavas pag.
4. Māris Liepiņš Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.
5. Jānis Liezers Jubilārs Ābeļu pag.
6. Žikovu ģimene Ģimene Ābeļu pag.
7. Vadims Kuzmenko Jaunietis Zasas pag.
8. Tālis Žinka Sabiedriskais darbinieks Zasas pag.
9. Pārsla Baltmane Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes pag.
10. Liene Austruma Skolēns Zasas pag.
11. Ainārs Matīss Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas pag.
12. Daina Ģeidāne Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki Zasas pag.
13. Solvita Audzīte Sabiedriskais darbinieks Leimaņu pag.
14. Silvija Krēsliņa Skolotājs Dignājas pag.
15. Andris Gailis Jaunietis Dignājas pag.
16. Ineta Survillo Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Ābeļu pag.
17. Mirdza Rudmina Aktīvai pensionārs Zasas pag.
18. Andris Upenieks Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
19. Sanda Kukle Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.

 

Apbalvot ar Swedbank balvu 1 personu:

1. Sarmīte Strade Skolotājs Dignājas pag.

 

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta valsts svētkiem veltītajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv