Izveidots virtuāls ceļojums pa Jāņa Akuratera literārā mantojuma takām

Download PDF

Amatu_prasmes_logoJēkabpils novada pašvaldībā noslēdzies darbs pie Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2016 projekta “Ceļojums pa J.Akuratera literārā mantojuma takām”. Projekta mērķis – saglabāt, popularizēt un nodrošināt pieejamību novadnieka Jāņa Akuratera literārajam mantojumam, ieinteresēt un iesaistīt iespējami plašāku mērķauditoriju, tai skaitā arī bērnus un jauniešus. Projekta uzdevums: nodrošināt inovatīvu kultūras procesu attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu, pieejamības nodrošināšanu Jēkabpils novadā. īstenotais projekts paplašina novada muzeja ekspozīcijas “Novada ievērojamās personības” sadaļu “Jānis Akuraters – latviešu dzejnieks, rakstnieks un politiķis”. Izveidota fotogrāfiju izstāde “Sēlijas dižgaram Jānim Akurateram – 140”. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Sēlijas, tajā skaitā visas Zemgales, specifiskā kultūras mantojuma daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā.

Plānotās aktivitātes realizētas laikā no 02.05.2016. līdz 31.10.2016. Rezultātā izstrādāts virtuāls brauciens “Ceļojums pa J. Akuratera literārā mantojuma takām”, kurš visiem būs pieejams Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā saitē http://jekabpilsnovads.lv/Akuraters/ un pašvaldības muzejā Zasā. Tā izmantošana būs vienkārša un visiem, īpaši jauniešiem, pievilcīga, to varēs demonstrēt  arī uz televizora ekrāna. Virtuālais brauciens ir virtuāli imitēts brauciens ar autobusu un 10 pieturām, kas ved no viena J. Akuratera literārā darba uz citu darbu, atspoguļojot darba tēmu, spilgtākos momentus. Šajā virtuālajā ceļojumā ir iespēja ielūkoties video – “10 mirkļi rakstnieka literāro tēlu pasaulē” un pielietot grāmatu plauktu, kur, uzklikšinot uz nosaukuma PDF formātā var atvērt un izlasīt Akuratera darbus.

Sirsnīga pateicība visiem, kas atbalstīja un piedalījās šī projekta izstrādāšanā, īpaši Jēkabpils novada pašvaldības projektu vadības galvenajai speciālistei Guntai Dimitrijevai, Rīgas Akuratera muzeja speciālistei Mairai Valterei, datorspeciālistam Andrim Savickim, sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Sēlim, visiem video ”aktieriem” no Jēkabpils novada: Zasas, Ābeļu, Kalna un Leimaņu pagastiem, novadpētniecei Ausmai Bērziņai, Jēkabpils novada pašvaldības domes darbiniekiem.

Novadpētniecības ekspozīciju organizatore Edīte Balode

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv