Izskanējusi “Kalpa zēna vasaras senā izkapts dziesma”

Download PDF

Pirms Jāņiem, 16. jūnija pievakarē Jēkabpils novada novadpētniecības ekspozīcijas telpās Zasā ieskandinājām J. Akuratera 140. jubilejas gadam veltīto pasākumu “Kalpa zēna vasaras senā izkapts dziesma”.

Pirmajā daļā “Kad dzīve tā skanēja arī…” interesanti un izzinoši bija klausīties novadpētnieces, pensionētās literatūras skolotājas Ausmas Bērziņas (Ābeļu pag.) stāstījumu par Akurateru dzimtu un to saistību ar mūziku. Liela pateicība pensionētajai skolotājai par atsaucību un izpalīdzību. Sirsnīgs paldies Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam Raimondam Jaudzemam, kurš izpalīdzēja un nodrošināja Ābeļu novadpētnieku, arī Arnolda Jakubovska un Rīgas Akuratera muzeja speciālistes Mairas Valteres ierašanos pasākumā un klausītāju uzrunāšanā. Aktīvi pasākumu atbalstīja Zasas vidusskolas 6. klasi beigusī skolniece Baiba Briede un klausītājiem lasīja J. Akuratera dzejoli “Latvijā”, kurā skanēja vārdi par līgo un vārdi …”Tā Latvju zeme, kura klusa,/ Tā latvju tauta, kura dzied”.

Kad kopīgi bijām ievijuši pateicības vārdus dižvīram Jānim Akurateram ozolu vainagā, tad ar Ābeļu pagasta ciemiņiem to nosūtījām uz šī gada jubilāra šūpuļvietu “Jaunzemjos”. Godinot dzejnieku vārdā Jānis, turpinājās pasākuma daļa “Ja tu dziedāsi, tev izaugs spārni” (tā teicis J. Akuraters savai meitai). Aīdas Bikaunieces vadībā skanēja Andas Svarānes, folkloras kopu “Dignojīši” un “Kāre” un visu dalībnieku dziedātās Līgo dziesmas. Paldies jums par atbalstu!

Lai folkloristi varētu ierasties uz pasākumu, pateicība pienākas Arnim no Zasas, Ritai un Intai no Rubeņiem.

Īpašs paldies biedrībai “Sēļu pūrs”, Aivaram Ērglim par senās izkapts “atdzīvināšanu” – pastāstīšanu un parādīšanu, kā izkapti pareizi izvēlēties, sagatavot un lietot – un radīto iespēju klāt esošos izkapts trinējus jeb strīķētājus apdziedāt. Paldies par atbalstu biedrībai “Noskaņa” un “Pavadiņa” un visiem tiem, kuriem sanāca laiks pabūt kopā, godināt dzejnieku un līksmot kopā, kā to mēs latvieši un sēļzemieši esam darījuši gadu simtiem, par ko varam pārliecināties mūsu literāro dižgaru darbos, arī J. Akuratera stāstā „Kalpa zēna vasara”.

Un vēl, Intam paldies par lietus laikā sagādātajiem ozola zariem, kuru vītnes un vainagi rotāja muzeja ēku. Pateicība zāles pļāvējiem, kuri šo darbu ap muzeju veic visas vasaras garumā. Paldies Zasas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Krūmiņam!

Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties šeit >>
Novadpētniecības speciāliste Edīte Balode

Foto: K.Sēlis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv