Notikusi darba grupas Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā pirmā tikšanās

Download PDF

2016. gada 5. maijā Jēkabpils novada administrācijā notika darba grupas Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai Jēkabpils novadā pirmā sēde. Tajā piedalījās: Dzidra Nartiša, Inta Tomāne, Maruta Cankale, Raimonds Jaudzems, Jānis Subatiņš, Jurgita Bareika, Kaspars Sēlis, Gunta Dimitrijeva un Olita Spēka. Sēdes kārtībā – pasākumu plāns un aktivitātes, veltītas Latvijas simtgadei Jēkabpils novadā.

 

Priekšlikumi un idejas, kas izskanēja sēdes laikā:

 • Runājot par 2018. gadu, nepieciešamas vienotas vadlīnijas visam novadam, lai varam ar dažādiem pasākumiem virzīties uz vienotu mērķi.
 • Būtu arī jāveido kas nozīmīgs, paliekošs.
 • Nedrīkstam aizmirst par mūsu 3 dižgariem, mūsu ciltstēviem. Piemēram, Akurateram par godu tiks veidota pastaigu taka. Jāturpina darbs arī pie citu dižgaru godināšanas un popularizēšanas. Varbūt var pieaicināt pat aktierus, kas atveido dižgarus. Lai ir kaut kas liels, oriģināls.
 • Nedrīkst aizmirst par vides labiekārtošanu un mūsu parkiem. Varbūt varētu rīkot labo darbu nedēļas, reģionu dienas un tml.
 • Vajadzētu vairāk padomāt par vietu sakārtošanu un jaunu vietu ierīkošanu piekļuvei pie mūsu likteņupes Daugavas.
 • Varbūt varam rīkot arī rudens talku, lai daudz biežāk sakoptu novada teritoriju.
 • Būtu jāpadomā arī par novada sakoptības skati – varbūt uz valsts svētkiem var sagatavot kaut ko īpašāku.
 • Vairāk jāsadarbojas ar skolām. Bērnos jārada interese par valsti, jāiedrošina vairāk uz labiem darbiem.
 • Varbūt var veidot labo darbu karti/stendu katrā skolā.
 • Skolēni varētu apzināt personas, kam uz valsts simtgadi 2018. novadā paliks simts gadi.
 • Varētu iekopt / iestādīt kādu jaunu aleju / birzi utml.
 • Jāceļ pašu novada iedzīvotāju pašapziņa. Jāiet pie saviem līdzcilvēkiem, jāiepazīst viņu stāsti.
 • Varētu sagatavot krāsojamo grāmatu par novadu (Karte, pagasti, latvju zīmes utt.). Izdot Latvijai par godu un dāvāt arī skolēniem.
 • Attīstīt digitālo novadpētniecību – apkopot novada vērtības digitālos aprakstos.
 • Varētu rīkot pasākumu, kurā tiek laists plosts no Daugavas augšteces. No Dunavas līdz Ābeļiem. Iesaistīt arī citus pagastus. Ja tas notiktu Lāčplēša dienā, tad droši vien mijkrēslī un plosts varētu tikt izgaismots ar svecēm.
 • Jādomā par to, kāds būs gala rezultāts (produkts), ko ar šīm aktivitātēm vēlamies sasniegt. Varbūt kāds liels, skaists pasākums. Varbūt uz novembri, bet varbūt jau uz novada svētkiem.
 • Izveidot sadaļu novada mājaslapā – Latvijai 100, kurā apkopotu informāciju par paveikto un veicamo.
 • Varētu veidot video rullīšus, lai neaizmirstu mūsu novada cilvēkus. Likt mājaslapā u.c.
 • Izdevumā „Ļaudis un Darbi” atvēlēt sadaļu Latvijas simtgadei, kur katru mēnesi stāstīt par kādu ievērojamu vai čaklu personu, kas kaut ko paveicis novada vai Latvijas labā. Cilvēka devums Latvijai, veiksmes stāsts utt. Varbūt par šiem cilvēkiem ar laiku var izdot kādu brošūru. Informāciju var iesūtīt jebkurš. Aicināt cilvēkus stāstīt vairāk par saviem līdzcilvēkiem.
 • Apkopot visdažādāko informāciju – arī dažādām tradīcijām, ģimenes receptēm, amata prasmēm, iesūtīt fotogrāfijas utt.

 

Līdz jūnija beigām plānots apkopot idejas. Līdz oktobra mēnesim tiks izstrādāts pasākumu plāns.

K.Sēlis

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv