Daily Archives: 08/02/2021Paziņojums par ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu (derīgo izrakteņu ieguve Leimaņu pagastā)

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Ceļu tīrīšana pagastos

Download PDF

Šogad ziema ir sniegiem bagāta, un autoceļi bieži tiek aizputināti. Pie kā vērsties novada iedzīvotājam, ja vairs nav izbraucams kāds ceļa posms?

Ja aizputināts ir pašvaldības ceļš, par to būtu jāziņo attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam.

Ja persona vēlas, lai tiktu iztīrīts kāds privātā ceļa posms, vislabāk būtu uzrunāt uzņēmējus, kas šos pakalpojumus konkrētajā pagastā sniedz, un par samaksu privātais ceļš tiks iztīrīts.

“Gudri pakot – gudri šķirot”: 10 padomi efektīvai atkritumu šķirošanai

Download PDF

Ceturtā daļa no atkritumiem, kas nonāk vieglo iepakojumu šķirošanas konteineros nav pārstrādājami. Iemesli tam ir vairāki, sākot ar cilvēku ļaunprātīgu rīcību, informācijas trūkumu un beidzot ar atkritumu šķirošanas procesa sistemātiskām problēmām. Lielāko daļu nepārstrādājamo atkritumu sastāda tekstila izstrādājumi (gandrīz 30%), tāpat nepārstrādājami ir celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiāli (19,9%), taču gandrīz piektdaļu sastāda nepārstrādājams iepakojums, liecina kampaņas “Gudri  pakot – gudri šķirot” ietvaros veiktas pētījums.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv