Daily Archives: 03/02/2021Jaunizveidojamā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja

Download PDF

No 2021. gada 22. janvāra līdz 21. februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

Download PDF

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Biedrības un nodibinājumi var pieteikties Labklājības ministrijas konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Download PDF

Labklājības ministrija izsludinājusi konkursu, lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatam. Konkursa rezultātā tiks noteikti pieci kandidāti, kuri ieņems Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatu, sākot ar 2021. gada 26. aprīli. Tiks noteikti arī trīs rezerves kandidāti, kurus varēs virzīt iecelšanai Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatā, ja kāds no pieciem izvirzītajiem kandidātiem atteiksies vai nevarēs nodrošināt dalību Sociālo uzņēmumu komisijā.

Ārkārtējā situācija tiks pagarināta līdz 6. aprīlim, ieviešot augstākus drošības standartus tirdzniecībā, skolās un ceļošanā

Download PDF

Otrdien, 2. februārī, Ministru kabinets, rūpīgi izvērtējot epidemioloģisko situāciju, konceptuāli vienojās par pieeju Covid-19 pārvaldībai Latvijā pēc 8. februāra. Diskusijas koncentrējās četrās tēmās – saslimstības samazināšanas iespēja, būtiskāki drošības pasākumi tirdzniecības jomā, starptautiska pārvietošanās, izglītības process. Detalizētus lēmumus plānots pieņemt 4. februāra Ministru kabineta sēdē. Ārkārtējo situāciju plānots pagarināt līdz 6. aprīlim, lai panāktu būtisku saslimstības samazinājumu.

Aktualizēts “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‑2025.gadam” Rīcības plāns un Investīciju plāns

Download PDF

2018. gada 27. decembrī Jēkabpils novada dome apstiprināja Jēkabpils novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam. Lai nodrošinātu Jēkabpils novada ilgtspējīgu attīstību, plānojot pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jēkabpils novada dome 2021. gada 28. janvāra sēdē nolēma apstiprināt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‑2025.gadam” aktualizēto Rīcības plānu un aktualizēto Investīciju plānu.

<< Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 2021. gadā aktualizētais Rīcības plāns >>

<< Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 2021. gadā aktualizētais Investīciju plāns >>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv