Daily Archives: 02/02/2021Veiksmīgi aizvadīts pirmais attālinātais pasākums projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros

Download PDF

Šobrīd dzīvojam laikā, kad ikkatram nākas pielāgoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. To pašu var attiecināt arī uz projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” aktivitātēm, kuru ietvaros 2021. gada 29. janvārī pirmo reizi tika aizvadīta attālināta lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu ZOOM platformā.

Aktuālais labiekārtojuma priekšlikums rotaļu un mācību āra teritorijas izveidei pie Zasas vidusskolas

Download PDF

Šobrīd notiek paskaidrojuma raksta “Multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un mācību āra teritorijas izveide individuālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas” izstrāde.

Pēc notikušajām sarunām ar iedzīvotāju pārstāvjiem, pašvaldības un skolas darbiniekiem, deputātiem, šobrīd ir tapusi šāda labiekārtojuma priekšlikuma versija (01.02.2021.), ar kuru varat sīkāk iepazīties, spiežot uz attēla.

Iedzīvotāji var sniegt savus priekšlikumus paskaidrojuma raksta izstrādei, zvanot pašvaldības teritoriālās plānošanas speciālistei G.Cērmūkšai, tel. 22018804, vai rakstot uz e-pastu: gunda.cermuksa@jekabpilsnovads.lv Kolīdz būs tapusi paskaidrojuma raksta iespējamā gala versija, tā tiks prezentēta Zasas pagasta iedzīvotājiem, vēlreiz uzklausot iedzīvotāju viedokli.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv