Daily Archives: 18/01/2021Zasas vidusskolai panākumi IV Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā

Download PDF

Zasas vidusskolas skolnieka Raivo Mikušāna darbs. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

15. janvārī noslēdzās Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam šodien Satversmes tiesa publicē 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, 9. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus.

Projekta ietvaros tiek iegādāts ģenerators

Download PDF

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir iegādājusies ģeneratoru.

20. janvārī – APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE

Download PDF

2021. gada 20. janvārī plkst. 09.30

APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE

attālināti ZOOM platformā

Darba kārtība

KALDABRUŅA / SĒLIJA

Download PDF

“Šeit mēs redzam viens otru. Vienalga, ko tu dari, cik tu pelni, kur tu esi mācījies, mēs esam kopā. Tas ir tas foršums.” Lelde Uzkure, putnu vērotāja.

Video: Kopiena “Vieta – Latvija”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv