Monthly Archives: janvāris 2021“Baltais Ceļš” | janvāris 2021

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Zasas vidusskolas informatīvā izdevuma “Baltais Ceļš” jaunākais numurs.

Jaunsardzes centra aicinājums izglītības iestādēm

Download PDF

Jaunsardzes centrs aicina vispārējās vidējās izglītības iestādes un izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, pieteikties valsts aizsardzības mācības (VAM) īstenošanā no 2021. gada 1. septembra.

Ja izglītojamie vēlas kļūt par aktīviem, mobiliem un rīkoties spējīgiem sabiedrības locekļiem, kuri vēlas aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā, aicinām pieteikt izglītības iestādi VAM īstenošanai 10. klases vispārējās un 1. vai 2. kursa profesionālas vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem.

VUGD: Atrasties uz ūdenstilpju ledus ir ļoti bīstami

Download PDF

Mainīgo laikapstākļu un intensīvās snigšanas rezultātā ūdenstilpju ledus kārta ir ļoti plāna un neizturīga, tāpēc šobrīd atrasties uz ledus ir dzīvībai bīstami. Aizvadītajā diennaktī Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji Ozolnieku novadā upē Iecava pēc ilgstošiem meklēšanas darbiem atrada ledū ielūzušu un noslīkušu cilvēku.

Melodiju burvis no “Lejas Arendzāniem”

Download PDF

“No mazas dziesmas vat izaugt liela doma, izaugt mūzikas lielās formas darbi. Dziesmu var salīdzināt ar krāšņu ziedu, kuru smarža pilda un iepriecina cilvēku sirdis darba, atpūtas, prieka un skumju brīžos. Tā piepilda arī visu manu mūžu.” /A Žilinskis/

Apstiprina Labklājības ministrijas rīcības plānu Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Download PDF

26. janvārī valdības sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) iesniegto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC), kas tapis sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, vienlaikus lemjot par informatīvā ziņojuma par plāna izpildes progresu iesniegšanu Ministru kabinetam š.g. 9. februārī.

2020. gada Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistika

Download PDF

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie, noslēgtas 14 laulības un sastādīti 64 miršanas reģistri.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie (20 zēni un 19 meitenes). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams pieaugums par 21%. Laulībā, reģistrējot jaundzimušo, ir bijuši 21 jaundzimušā vecāki, paternitāte, pamatojoties uz abu vecāku rakstiski iesniegtu paternitātes iesniegumu, noteikta 17 jaundzimušajiem, bet vienā gadījumā dzimšanas reģistrā bērna tēvs nav norādīts.

28. janvārī – DOMES SĒDE

Download PDF

2020. gada 28. janvārī plkst. 11.00

DOMES SĒDE

ATTĀLINĀTI ZOOM platformā

Darba kārtība

Bezmaksas lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu

Download PDF

29. janvārī Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties veselību veicinošā pasākumā “Lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 ietvaros.

Download PDF

Pētījums: šķirošanas konteineros aizvien nonāk nepārstrādājami atkritumi

Download PDF

Vieglā iepakojuma atkritumu konteineros nonāk liels daudzums pārstrādei nenododamo atkritumu, tajā skaitā nepārstrādājama iepakojuma, liecina kampaņas “Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros veiktā analīze.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv