Daily Archives: 08/10/2020Kas jāievēro, ja atrodies stingrā izolācijā, karantīnā vai pašizolācijā?

Download PDF

Uzsākta jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde

Download PDF

Jēkabpils novada dome 2020. gada 24. septembra domes sēdē nolēma piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanai, izstrādes Darba uzdevumiem un izpildes termiņiem un izstrādes vadības grupas sastāvam: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, Krustpils novada domes priekšsēdētājs, Salas novada domes priekšsēdētājs, Viesītes novada domes priekšsēdētājs, Aknīstes novada domes priekšsēdētājs.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv