Daily Archives: 08/09/2020Par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Leimaņu grants karjerā

Download PDF

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšanai virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā “Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005), Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv