Daily Archives: 04/09/2020Jēkabpils novadā tiek realizēts starptautisks projekts vides ārkārtas situāciju radīto zaudējumu un seku mazināšanai

Download PDF

Jēkabpils novadu raksturo plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas, Daugava 60 kilometru garumā. Meži klāj 47% no Jēkabpils novada kopējās platības, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Novadā atrodas 10 Eiropas Savienības izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla „Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi un daļa dabas parka „ Dvietes palienes”. Tās ir vērtības, ar ko novads lepojas, taču arī raisa pietāti, jo dabai piemīt varens spēks, novada teritoriju pakļaujot neprognozējamiem riskiem – plūdiem un ugunsgrēkiem. Postoši plūdi Jēkabpils novadu skāra 2013. gadā. Teritorija bija applūdusi vairāk nekā 1500 hektāru platībā, no ārpasaules atdalot 26 mājas, bet kopumā plūdi skāra 39 mājas, kurās dzīvoja 82 pieaugušie un 15 bērni.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv