Daily Archives: 03/09/2020Aicinājums uz VARAM organizētu semināru Gārsenes pilī

Download PDF

Šī gada 24. septembrī Gārsenes pilī, Aknīstes novada Gārsenes pagastā notiks iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur iedvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā. Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu attīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par kopienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

SPKC piesardzības pasākumu ABC jauno mācību gadu uzsākot

Download PDF

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) īpaši aicina ikvienu vecāku uz atbildīgu rīcību Covid–19 piesardzības pasākumu ievērošanā, lai jaunais mācību gads tiktu aizvadīts veiksmīgi. Lai gan ir mazināti ierobežojumi un izglītības iestādi var apmeklēt klātienē, ir svarīgi apzināties, ka risks inficēties joprojām pastāv un šobrīd svarīgi būt informētiem, kā pasargāt sevi un savu ģimeni no riska inficēties ar Covid–19.

9. septembrī Jēkabpils novadā muzikāla izrāde bērniem

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Jēkabpils novadā 9. septembrī ciemosies ciemiņi no “Burbuļciema” ar muzikālu izrādi bērniem “Tiki – taki pulkstenītis”. Plkst. 9:30 izrāde būs vērojama Zasas kultūras namā, Plkst. 12:00 izrāde būs vērojama Rubenes kultūras namā. Ieejas maksa: 2,00 eiro. Ļoti gaidīsim ciemos!

Izstādei “Sarunas ar ziediem” – 20 gadu jubileja

Download PDF

Kad septembris asteres un dālijas pušķos sien, klāt svētki – “Sarunas ar ziediem”.

Pēdējā augusta dienā, spītējot lietainajiem laika apstāķļiem, pie Leimaņu TN tapa liela “Svētku torte”. Tā veltīta ziedu izstādes 20. gadadienai.

Piesakies apmācībām “Darbojamies, līdzdarbojamies!”

Download PDF

Līdzdalība ir aktuāla ne tikai jaunatnes jomā, bet arī politikā un sabiedrībā kopumā. Līdzdalība ir viens no veidiem, kā sekmēt labākas sabiedrības un labklājības veidošanos. Tomēr viss sākas ar katru cilvēku un tādēļ apmācības “Darbojies, līdzdarbojies!” ir domātas tiem, kuri paši vēlas darboties  ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot kaut vai nelielas līdzdalības aktivitātes savā vidē.

Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Download PDF

Krustpils novada pašvaldība  ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, par projekta “KOPĀ vienā virzienā”, īstenošanu, kura ietvaros arī Jēkabpils novada pašvaldība ir projekta partneris. Projektā kopīgi darbosies jaunatnes jomā iesaistītie specialisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv