Daily Archives: 17/08/2020Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Download PDF

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšanai virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā “Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005), Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

20. augustā – Apvienotā komiteju SĒDE

Download PDF

2020. gada 20. augustā plkst. 09.30

APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Darba kārtība

Realizēts NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projekts “Sporta kompleksa “Pilskalni” ārtelpas labiekārtošana”

Download PDF

Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 2020.gada maijā – jūlijā realizēja projektu “Sporta kompleksa “Pilskalni” ārtelpas labiekārtošana” (līgums Nr. JNP/20/9-2/16), kura īstenošanai NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā tika gūts Jēkabpils novada domes atbalsts 700 euro apmērā.

Aicina piedalīties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes un pārdomu pilnajā laikā “BILŽU BIROJS” aicina saglabāt možu garu, nedaudz “izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku.

Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk par saziņas avotu izmanto internetu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt personiskāks par pastkastītē saņemtu, ar roku rakstītu vēstuli vai atklātni, ko uz mājām atgādājis pastnieks. Pastkastīti ik dienu uzlūkojam, arī gaidot savus iecienītos preses izdevumus. Varētu teikt, ka pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labām domām, vēlējumiem un sapņiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv