Daily Archives: 17/06/2020“Ļaudis un Darbi” | jūnijs 2020

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Jēkabpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ļaudis un Darbi” jaunākais numurs.

Ieviesti vairāki jauni un paplašināt esošie nodarbinātības atbalsta pasākumi

Download PDF

Pēc ārkārtējās situācijas beigām paredzēts sniegt finansiālu atbalstu darba devējiem jaunu darbinieku pieņemšanai darbā no bezdarbnieku vidus. Algas subsīdijas atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs trīs mēnešus  saņems subsīdiju darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī.

Izlaidums – atšķirīgs, tomēr svinīgs un sirsnīgs

Download PDF

2020. gada Ābeļu pamatskolas izlaiduma klase ar savu audzinātāju Valdu Bērziņu.

Ābeļu pamatskolas 9. klasi šogad absolvēja 17 audzēkņi, un 12. jūnijā notika izlaidums. Saskaņā ar novadpētnieka Arnolda Jakubovska aprēķiniem – 161. Unikāls un vēsturisks, no citiem līdz šim bijušajiem atšķirīgs, taču tāpat svinīgs un sirsnības pilns.

Karjeras aktivitātes mācību gada noslēgumā un jūnijā

Download PDF

Neveiksmes neeksistē, ir tikai pieredze, no kuras va mācīties. Katrā situācijā ir vairākas izvēles. Tāpēc, ja kaut kas nesanāk, jāmēģina darīt citādi.

Viesītes vidusskolā joprojām tiek organizēts  darbs pie karjeras aktuālās informācijas pieejamības  nodrošināšanas platformā E-klase vidusskolēniem. Šinī periodā tiek strādāts pie metodisko materiālu sagatavošanas,VIAA anketām un izvērtējuma dokumentiem, kā arī jauno materiālu apobācijas “Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, lai sniegtu vēl kvalitatīvāku karjeras atbalstu izglītojamiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv