Daily Archives: 02/03/2020Download PDF

Aizvadīta Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate Jēkabpils tautas namā

Download PDF

28. februārī plkst. 19.00 Jēkabpils tautas namā notika vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada kultūras pārvalde sadarbībā ar Aknīstes, Krustpils, Salas, Viesītes novadiem, Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils apriņķa koru virsdiriģenti Agitu Ikaunieci-Rimšēviču.

5. martā gleznu izstādes atklāšana Zasā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

5. martā plkst. 13.00 Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā Zasā Sofijas Šabuņevičas gleznu izstādes “Vēl viena diena” atklāšana.

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” (līdz 27.04.)

Download PDF

Jēkabpils novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu Nr.85 (protokols Nr.3) par biznesa ideju “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” konkursa nolikuma apstiprināšanu. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides, kas nav saistīta ar tradicionālo lauksaimniecību un mežsaimniecību, attīstību novadā, jaunu darbavietu radīšanu, jaunu preču un/vai pakalpojumu veidošanu. Konkursa īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir līdz 8000,00 EUR.

Piedalies Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā! (līdz 30.03.)

Download PDF

Izsludināts Jēkabpils novada 2020. gada iedzīvotāju iniciatīvu konkurss! Konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas projekta ietvaros plāno veikt darbību Jēkabpils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnieki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadīgu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums no pašvaldības ir līdz 700 eiro. Kopējā konkursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv