Monthly Archives: marts 2020Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums Latvijas mežiem

Download PDF

Pēc nodarītā kaitējuma apjomiem, egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir ievērojami izplatījies Eiropā, sasniedzot epidēmijas apmērus. Latvijā mizgrauzis pagaidām būtiskus draudus mežsaimniecībai nerada, tomēr situācija var mainīties, pastāvot mizgraužu vabolēm labvēlīgiem ziemošanas apstākļiem.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar speciālistiem ir izstrādājusi Rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi. Viens no plāna pasākumiem ir informācijas sagatavošana par egļu astoņzobu mizgrauža izplatību Latvijā un atsevišķos reģionos 2019.gadā un prognozēm. Ar LVMI “Silava” vadošā pētnieka Dr. biol., Agņa Šmita sagatavoto informāciju var iepazīties šeit >>

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Kopsavilkums: atbalsta pasākumi nodokļu jomā COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Download PDF

Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumus nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai

Download PDF

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.

Download PDF

Valdība apstiprina kritērijus dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu saņemšanai ikvienas nozares uzņēmumam

Download PDF

Ministru kabineta 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem.

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

Kas notiek ar uzkrāto pensijas kapitālu?

Download PDF

Laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatību, cilvēkiem rodas daudz jautājumu par savu pensiju, jo sevišķi redzot, kas notiek ar valsts fondēto pensiju kapitāla uzkrājumu. Jāuzsver, ka pensiju sistēmas 2.līmenis jeb valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā cilvēka pensijai. 

Atskaišu laiks projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā ” līdzfinansējuma saņēmējiem

Download PDF

2018. gada un 2019. gada projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā ” līdzfinansējuma saņēmējiem – lūdzam iesniegt atskaiti (7.pielikums), kā to paredz nolikums:

6.12. Sākot ar nākamo gadu pēc Projekta ieviešanas, Līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums vienu reizi gadā, līdz 30.martam, iesniegt Finanšu un ekonomikas nodaļai pārskatu par veikto komercdarbību iepriekšējā pārskata gadā.

6.13. Projekta uzraudzības periods ir 3 gadi.

Atskaites vēlams iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv ​

Konsultācijas var saņemt pie atbildīgā speciālista par uzņēmējdarbību – Daina Alužāne, tel. 22335439

Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta pakalpojumiem ārkārtējās situācijas periodā

Download PDF

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, bet nepieciešamā informācija un konsultācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiks sniegtas attālināti pa telefonu. Katra sociālā darbinieka telefons un e-pasts ir atrodams Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv/Sociālais dienests/Kontakti

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus- pārtikas un higiēnas pakas varēs saņemt tikai iepriekš piesakoties pie sociālā darbinieka.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu valsts nozīmes ūdensnotekas Podvāze, ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00; pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28 atjaunošanai Salas pagastā, Salas novadā un Kalna pagastā, Jēkabpils novadā.

No 27. marta tiks ierobežots pasažieru skaits vienā autobusā, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem

Download PDF

Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai, no piektdienas, 2020. gada 27. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālajos maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā autobusā, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem. Plānots, ka autobusā katra otrā sēdvieta, kuru nedrīkstēs ieņemt, būs iezīmēta. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sava brauciena nepieciešamību sabiedriskajā transportā!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv