Daily Archives: 25/02/2020Apmācības Zemgales plānošanas reģiona Zemgales MVU Latvijas un Krievijas mazo un vidējo uzņēmēju pārrobežu sadarbības veicināšanai

Download PDF

Projekts “Development and promotion of Pskov and Zemgale cross border business support environment” (SMEPRO), No LV-RU-020

Mērķis: stiprināt projekta partneru uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskās un profesionālās spējas, paaugstināt spēju konsultēt, vadīt, atbalstīt MVU abu reģionu pārrobežu sadarbībai.Organizētājs: Zemgales plānošanas reģions, Zemgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs, www.zemgale.lvVieta: Zemgales plānošanas reģiona zāle, 2.st., 208.kab., Katoļu iela 2b, Jelgava, Zemgales reģions

Noskaidroti Latvijas labākie pastnieki, to vidū – Valija Graudiņa no Jēkabpils novada

Download PDF

Latvijas Pasta organizētajā konkursā Mans Pastnieks 2019 katrā Latvijas reģionā noskaidroti uzticamākie, izpalīdzīgākie un atbildīgākie pastnieki un pasta nodaļu operatori.

10.-11. klases izglītojamiem lekcija „Izglītības iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā”

Download PDF

24.02.2020. Aknīstes vidusskolas 10.-11. klases izglītojamiem lekcija „Izglītības iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā”. Lekciju vadīja tehnikuma pedagoģe-karjeras konsultante Linda Pūdāne. Viņa iepazīstināja izglītojamos ar profesijām, kuras var apgūt tehnikumā pēc 12. klases. Piemēram- apdares darbu tehniķis, sausās būves tehniķis, ģeotehnikas izpētes tehniķis, transporta līdzekļu krāsotājs u.c. Tehnikumā ir modernas darbnīcas, plaša materiāli tehniskā bāze un radoša vide profesionālajai un personīgajai izaugsmei. Tehnikumam ir plašs sadarbības partneru tīkls, kas nodrošina prakses vietas un iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas projektos.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv