Daily Archives: 17/01/2020Aizsācies Jēkabpils novada Zolītes čempionāts

Download PDF

Jēkabpils novada sporta pasākumu gads aizsācies ar tradicionālo Zolītes čempionātu. Pirmais posms norisinājās Ābeļu pamatskolā, piedaloties 62 dalībniekiem. Kā ierasts, pasākumu atklājām izrunājot izspēles nianses un 6.kārtu mači varēja sākties. Pirmajā posmā visvairāk „Lielās Zoles” (6) uzvarēt izdevās Uldim Malceniekam (Viesīte), savukārt “Mazās Zoles”(3) vismeistarīgāk izdevās izspēlēt Aivaram Mazurevičam (Dignāja). Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē vislabāk veicās Iritai Novikai (Viesīte).

Ziemassvētku pasākums Dignājas pamatskolā

Download PDF

2019. gada 20. decembrī Dignājas pamatskolā notika Ziemassvētku pasākums. Kā jau katru gadu, tā arī šogad skolas Ziemassvētku egli rotāja 9. klases skolēni, bet zāli – 7. un 8. klase. Zāles  noformēšanai tika izmantoti tautiski cimdi, zeķes un jostas, kā arī niedres.

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem

Download PDF

Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.janvāra  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 22.janvāra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

 << Saistošo noteikumu PROJEKTS >>

20. janvārī pedagogu tālākizglītības kursi Krustpils novada Konferenču zālē

Download PDF

20.01.2020. Krustpils novada Konferenču zālē Jēkabpils novada Izglītības pārvalde organizē pedagogu tālākizglītības kursus “Audzināšanas loma efektīva mācību procesa nodrošināšanā”.

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu pedagogi, klašu audzinātāji, atbalsta personāls.

Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes izglītojamo audzināšanas un pozitīvas disciplinēšanas metožu lietošanā, sniegt atbalstu pedagoģiskajiem darbiniekiem atbildības sadalīšanā ar vecākiem bērnu izglītošanas un audzināšanas problēmu risināšanā.

Kontaktinformācija –

Pasākumi 2020. gada februārī Ābeļu bibliotēkā

Download PDF

Ābeļu bibliotēkā 10. 02. plkst.10.00 tikšanās ar pedagoģi un uzņēmēju Solvitu Mertenu, kura stāstīs par to, kā saglabāt labu veselību, lietojot alvejas produktus.
Visu februāri skatāma Jēkabpils mākslas skolas absolventes Ievas Zarinkas darbu izstāde.

Ineta Survillo,
Ābeļu bibliotēkas vadītāja

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka 03.01.2020. ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Riteniškas ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5682 007 0064, Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 191.-193. un 206.-208. kvartālos, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā.

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs organizē mācības

Download PDF

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sākums plkst. 10:00

Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts Salas novads

Iepriekšēja pieteikšanās un dokumentu iesniegšana ( foto 3×4, vecā apliecība, iesniegums, rēķina apmaksa)

Informācija:  Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

18. janvārī novadpētniecības izstādes atklāšana Leimaņu tautas namā

Download PDF

18. janvārī plkst. 11.00 Leimaņu Tautas namā novadpētniecības izstādes “Kolhozu laiks Leimaņu pagasta teritorijā” atklāšana: fotogrāfijas, atmiņu pieraksti, dokumenti, laikrakstu materiāli par 50 kolektivizācijas gadiem ciemu un kolhozu vēsturē, notikumiem, cilvēkiem. Laipni aicināti!

18. janvārī teātru saspēle “Kaimiņu būšana” Rubeņos

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

18. janvārī plkst. 14.00 Jēkabpils novada Rubenes kultūras namā notiks ikgadējā amatierteātru saspēle “Kaimiņu būšana”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv