Daily Archives: 06/01/2020Jēkabpils novadā jauns jaunatnes lietu speciālists

Download PDF

Kopš 2020. gada 2. janvāra Jēkabpils novadā darbojas jauna jaunatnes lietu speciāliste – Anastasija Krasutina, tel. 29354160, e-pasts: jl@jekabpilsnovads.lv. Ar speciālisti klātienē var tikties Zasā, ēkas Zaļajā ielā 10, 2. stāvā. Vēlams iepriekš sazināties. Ar iepriekšējo darbinieku darba attiecības tika izbeigtas pērnā gada oktobrī.

Dignājas pamatskolas pasākumu plāns 2019./2020.m.g. 2.semetrī

Download PDF
Datums Laiks Pasākums
12.02.2020.   Ēnu diena
14.02.2020. Plkst.13.00 Angļu valodas un mūzikas pēcpusdiena.
18.02.2020. Plkst.09.00 Lekcija par J.Akurateru.
25.02.2020. Plkst.14.00 Meteņdiena.
27.02.2020. Plkst.10.00 Mācību ekskursija uz Vidusdaugavas Tv un reklāmas studiju “Vērtīgs”.
11.03.2020. Plkst. 09.30 Gleznu izstādes apmeklēšana galerijā “MANSS”
19.03.2020. Plkst.16.00 Deju pēcpusdiena.
26.03.2020. Plkst.11.00 Mācību ekskursija uz z/s “Janavas” Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
27.03.2020. Laiku precizēs Sēlijas novada folkloras konkursu/pusfināls.
07.04.2020. Laiku precizēs Sēlijas novada bērnu un jauniešu un folkloras kopu reģionālais sarīkojums.
17.04. Laiku precizēs Lielā talka.
18.04.2020. Laiku precizēs Folkloras konkursu fināli Rīgā.
06.05.2020. Laiku precizēs Folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” modelēšana Riebiņos.
08.05.2020. Plkst.13.00 Mātes diena. Baltā galdauta svētki.
15.05.2020. Plkst.13.00 Pēdējais zvans.
26.05.2020. Plkst.11.00 Pirmsskolas grupas izlaidums.
29.05.2020. Plkst.10.00 Pēdējā skolas diena. Sumināšanas svētki.
12.06.2020. Plkst.17.00 Izlaidums.
06.-10.07.2020.   Dziesmu svētki.

Profesionālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem

Download PDF

Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA) ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros šogad  ir iespēja vēl 50 personām ar garīga rakstura traucējumiem no visas Latvijas nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu –  sniegt iespēju mācīties dzīvei derīgās un darba tirgū nepieciešamās SIVA prasmju programmās!  Mērķis ir palīdzēt apgūt darba derīgas vienkāršas prasmes un virzīt programmu pabeigušo  dalībnieku darba tirgū un sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

7. janvārī– ārkārtas DOMES SĒDE

Download PDF

2020. gada 7.janvārī plkst 10.00

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Darba kārtība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv