Daily Archives: 02/01/2020Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki Jēkabpils novadā 2020. gadā

Download PDF
  1. PS Konteiners 0,12 m3 (17,39EUR/m3) [1] Pie Dignājas pagasta pārvaldes ēkas, “Kamenes”, Vandāni – Dignājas/Dunavas/t.sk.daļa Ābeļu pag. (1xmēnesī): Pēdējā nedēļa – Pk – katru mēnesi
  2. JP Konteiners 0,70 m3 (17,39EUR/m3) [2] Zaļā iela 5, Zasa – Kalna/Leimaņu/Zasas/Rubenes pag. (katru nedēļu): Katru nedēļu – Ce – katru mēnesi
  3. Marķēts maiss 0,10 m3 (17,39EUR/m3) [1] Rubenes pagasta pārvaldes ēka, “Svīres”, Rubeņi – Kalna/Leimaņu/Zasas/Rubenes pag. (1x2mēnešos): Pēdējā nedēļa – Ce – Feb,Apr,Jun,Aug,Okt,Dec
  4. JP Konteiners 1,10 m3 (17,39EUR/m3) [2] Daudzdzīvokļu ēka /Dunavas pagasta pārvaldes ēka/, “Kastaņi”, Dunava – Dignājas/Dunavas/t.sk.daļa Ābeļu pag. (1xmēnesī): Pēdējā nedēļa – Pk – katru mēnesi
  5. JP Konteiners 0,24 m3 (17,39EUR/m3) [3] Dignājas pamatskola, “Dignājas skola”, Dignājas pag. – Dignājas/Dunavas/t.sk.daļa Ābeļu pag. (1xmēnesī): Pēdējā nedēļa – Pk – katru mēnesi

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 2020. gada janvārī

Download PDF

03.01. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”.

08.01. plkst. 18.00 Ābeļu tautas namā romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”.

08.01. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2”.

Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?

Download PDF
18. decembrī Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas 9. – 12. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība, kuru nodrošināja biedrība “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli”. Nodarbības mērķis – palīdzēt jauniešiem skaidrāk apzināties savas stiprās puses un talantus un iet uz iecerēto nākotnes profesijas mērķi.

Pateicība Jēkabpils novada pašvaldībai

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5648 009 0018, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 134. un 154. kvartālā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.

Paredzētā darbība – meža autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūve 1,96 km garumā un 4,5 m platumā, ar nobrauktuvēm, transportlīdzekļu izmainīšanās un apgriešanās vietām.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401, vai elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv