Daily Archives: 20/12/2019Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks skatīti un apstiprināti šā gada 27.decembrī Jēkabpils novada domes sēdē.

Download PDF

Iedzīvotāji līdz šā gada 23.decembra plkst. 15:00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultei Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”  projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu projekts pielikumā.

Jēkabpils novada pašvaldības darba laiks svētkos

Download PDF

Gada gaišākie un ģimeniskākie svētki tuvojas!

Download PDF

Kultūras pasākumi Rubenes kultūras namā gada nogalē

Download PDF

21.decembrī plkst.12.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “ Ziemassvētku piedzīvojums”. Tūlīt pēc sarīkojuma mazajiem pie kultūras nama iedegsim kopīgi lielo egli.

26.decembrī plkst.15.00 koncerts visai ģimenei “ Sajūti Ziemassvētkus”. Ar  omulīgu svētku koncertprogrammu  viesojas mūziķi  Iveta Baumane ,Roberts Pētersons un sitaminstrumentālists  Ainis Zavadskis.

28.decembrī plkst.20.00 tradicionālais Vecgada koncerts, kurā piedalās visi septiņi kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Atskats uz paveikto un jauni , radoši priekšnesumi .

plkst.22.00 Vecgada balle. Spēlē grupa “ Dvinskas muzikanti”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv