Daily Archives: 01/11/2019Novembrī notiks iedzīvotāju sanāksmes

Download PDF

Iedzīvotāju tikšanās ar vadību sanāksmju darba kārtība:

  1. Domes priekšsēdētāja A. Vanaga ziņojums;
  2. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums, plānotās ieceres;
  3. Par administratīvi teritoriālo reformu – izzināt Jēkabpils novada iedzīvotāju viedokli par VARAM izstrādāto pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas modeli un alternatīvām reformas iespējām;
  4. Aktuāli jautājumi, viedokļu apmaiņa.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada bibliotēku aktualitātes

Download PDF

Ābeļu bibliotēkā…

Novembrī Ābeļu bibliotēkā skatāma izstāde “Ar Ābeļu pagastu saistītie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”.

No 9. līdz 22. decembrim Ābeļu bibliotēkā skatāma rokdarbu pulciņa “Bitītes” sarūpētā rokdarbu izstāde “Ziemassvētki klāt!”.

Kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi Jēkabpils novadā 2019. gada novembrī

Download PDF

02.11. plkst. 18.00 Rubenes kultūras namā Jēkabpils novada apaļo kāzu jubileju un stipro ģimeņu godināšanas pasākums.

09.11. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā Mārtiņdienas pasākums “ Kārei-10”. (Piedalās folkloras kopa “ Kāre” un viesu kolektīvi).

Par ceļiem jārūpējas visiem

Download PDF

Ceļi ir kā dzīvības stīga vai artērija, kas nepieciešama ikvienam pagasta un novada iedzīvotājam, zemniekam un lauku uzņēmējam.

Vasarā ceļa un grāvju nogāzes aizaug ar zāli un atvasēm, kas ar laiku izaug par krūmiem un kokiem. Tā rezultātā tiek apgrūtināta ūdens atvade; krūmu un koku saknes sāk bojāt ceļa konstrukciju, zari pārklāj gaisa telpu virs ceļa, kas traucē tam žūt, samazinot ceļa kalpošanas laiku, savukārt ceļa līkumos apaugums pasliktina ceļa pārredzamību un satiksmes drošību.

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvā jaunas iespējas

Download PDF

Šajā mācību gadā apstiprināta un uzsākta projekta   otrā kārta, kas turpināsies līdz 2021. gada maijam. Pagājušais mācību gads tika izsludināts kā Fizikas gads un projekta ietvaros Rubeņu un Dignājas pamatskolās tika piedāvāta iespēja skolēniem papildus nodarbībās apgūt fiziku, ko interesantāku  un aizraujošāku padarīja pedagogu aizrautība un izdoma, ilustrējot nodarbības ar dažādiem eksperimentiem un netradicionāliem uzdevumiem.

Lapenes atklāšana Helovīna ieskaņās Vidsalā

Download PDF

31. oktobrī Vidsalā norisinājās aktivitātes visai ģimenei, kura laikā svinējām lapenes atklāšanu un atzīmējām Helovīnus. Lapenes izveide ir biedrības „EKO Selonia” realizēts projekts, kas tapis, piedaloties Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā NVO iniciatīvu konkursā.

Darba stacija projektu vadītājam jau strādā!

Download PDF
Noslēdzas ELFLA LEADER programmā, VRG „Lauku partnerība „Sēlija”” SVVA stratēģijas rīcībā „Darbs un pārticība” apstiprinātais projekts Nr.19-05-AL24-A019.2101-000008 „Darba stacija projektu vadītājam”.
Šajā mini-projektā paredzētās biroja un IT tehnikas iegādes ir notikušas, jaunā darba stacija ir uzstādīta un darbojas nevainojami. SIA „Datoru centrs” Jēkabpilī, gatavojot piedāvājumu aprīkojumam, rūpīgi piemeklēja atbilstošāko un labāko, lai turpmākos gados nebūtu jāraizējas par to, ka strauji mainīgajā IT resursu prasību laikā tehnika netiks līdzi programmatūras atjauninājumiem vai morāli novecos.

“Ar ģitāru par dzīvi” 2019

Download PDF

19. oktobrī ikviens ģitāras spēles entuziasts – profesionālis vai amatieris – bija aicināts izkopt savas zināšanas un gūt jaunu pieredzi, piedaloties koncertā “Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņu Tautas namā. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē koncerts šogad notika jau 8. reizi. Kā rudens lapas saules staros, koncerts skatītāju priekšā izgaismoja daudzus jaunus un jau zināmus muzikālos talantus no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Plānotie pasākumi Rubeņu pamatskolā novembrī

Download PDF

*Karjeras pasākums – tikšanās  ar zobu tehniķi A. Kleinbergu 5.-9. klašu skolēniem

*Mārtiņdienas tirdziņš  (8.11.)

*Lāčplēša dienas pasākumi:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv