Daily Archives: 14/10/2019Vai Tu esi “LAIMES LĀCIS?”

Download PDF

Mēs, Dignājas pagasta, Vandānu ciema, daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” iedzīvotāji vēlamies pastāstīt, kā mums gāja 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā.

Rudens brīvlaikā izglītības iestāžu darbinieki tiksies amatniecības centrā “Rūme”

Download PDF

Biedrība “Sēļu Pūrs” amatniecības centrā “RŪMĒ21.10.2019 un 22.10.2019. organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apmācības “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”.

Darba kārtībā – iepazīšanās ar Tehnobuss Latvija platformu un apmācību tēmas – “Dizains – Materiāli – Tehnoloģijas”, “Datorizētās ražošanas (CAM) sistēmas”, “Aprīkojums, instrumenti, automatizētas apstrādes stratēģijas un simulācija”, “Detaļu modeļu sagatavošana automatizētai apstrādei/izgatavošanai”, praktiskās nodarbības darbā ar lāzera gravieri, 3D printeri un CNC frēzi.

Karjeras nedēļas aktivitātes Jēkabpils novada skolās

Download PDF

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā, arī Jēkabpils novadā, norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū, un Karjeras nedēļas sauklis ir  “Ielogojies nākotnē!”.

Karjeras nedēļā iepazīst nākotnes profesijas un prasmes

Download PDF

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā Latvijas izglītības iestādēs notiek dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kurās akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās.

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Download PDF

2019. gada 30. oktobrī plkst. 15.00 notiks dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Dabas parka  “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāna 2020.-2031.gadam izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicinām pieteikties vingrošanas nodarbībām ūdenī

Download PDF

Aicinām pieteikties Jēkabpils novada iedzīvotājus vingrošanas nodarbībām ūdenī Jēkabpils un Ilūkstes peldbaseinos!

Aicinām pieteikt bērnus bezmaksas dienas nometnei rudens brīvlaikā

Download PDF

Aicinām Jēkabpils novadā deklarētos bērnus vecumā no 11-15 gadiem pieteikties bezmaksas dienas nometnei “INTERAKTĪVI AKTĪVS” Zasas pagastā no 22.- 26. oktobrim. Nometni rīko biedrība “EKO Selonia”, sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību un biedrību “Izaicini sevi”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv