Monthly Archives: jūlijs 2019Šodien KrāmGrām tirdziņš “Rūmes” teritorijā Zasā

Download PDF

Mēs tak zinājām, ka siltums būs atpakaļ!
Šīs dienas lekcijas un darbnīcas solās būt riktīgi interesantas (neaizmirstiet, ka jānāk uz plkst.17.00, bet var arī vēlāk, kurš darbā aizkavējas).
Lai diena sanāktu pavisam īpatnēja, stihiski saradās preces KrāmGrāmu tirdziņam – grāmatas, visādi skrabuļi un grabuļi, dažādi nieki un sīki prieki. Viss pa 10 – 20 centi gabalā. Tirdziņš darbosies klētiņas lievenī no plkst. 18.00.
Varbūt arī jums pašiem ir kāds lieks stikla ezis, kurš plauktā stāv noskumis un nelietots, bet kādam citam noderēs?

Līdz vēlākai pēcpusdienai!

Amatniecības centra “Rūme” Facebook lapa

24. jūlijā amatniecības centrā “Rūme” pasākums “Dzīvā kopienā – dzīva ainava”

Download PDF

24. jūlijā Zasā, amatniecības centrā “Rūme” pasākums “Dzīvā kopienā – dzīva ainava”. Plkst. 17.00 – 18.00 Rūmes terasē Anīkšču Eņģeļu muzeja eņģeļu darbnīca bērniem; plkst. 17.00 – 18.00 Rūmes iekštelpās Daina Alužāne sniegs lekciju pieaugušajiem “Dzīva kopiena – vietas pievilcības stūrakmens”; plkst. 18.00 – Ievas Jātnieces lekcija pieaugušajiem un bērniem “Ko zīmē zīmes”; plkst. 18.30 – 20.30 praktiskais lekciju turpinājums pieaugušajiem un bērniem – dekorāciju izgatavošana 27. jūlija koncertam – zīmes, līnijas, ritmi, krāsas, laukumi, figūras.

Zaļumballes atmosfērā izskanējusi “Mazā ziņģe 2019”

Download PDF

19. jūlija vakarā Rubeņos notika tradicionālais ikgadējais mūzikas festivāls “Mazā ziņģe 2019”. Koncerta tēma – “Reportāža vietā un laikā”.

Jēkabpils novada aktīvā senioru diena 2019

Download PDF

Šogad Jēkabpils novads senioru aktīvās atpūtas diena 11. jūlijā iesākās ar ikgadēju senioru dāmu deju kopu sadraudzības koncertu “Lai sirdī būtu prieks”, šoreiz koncertā izdejojot krāšņas dejas, piedalījās “Draiskās Peonijas” no Rubenes KN, “Saulespuķes” no Ilūkstes novada Dvietes KN, “Rudzupuķes” no  Ilūkstes novada  Berenes KN, un Dunavas KN “Cielavas”.

25. jūlijā – DOMES SĒDE

Download PDF

2019. gada 25. jūlijā plkst. 11.00

Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

DOMES SĒDE.

Darba kārtība

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā” projektu

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 25. jūlijā  Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 24. jūlija plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv ,  par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā” projektu.

Saistošo noteikumu projekts skatāms, spiežot ŠEIT >>

Apstiprināta jauniešu iniciatīva Eiropas Solidaritātes korpusa projektu konkursā

Download PDF

Jēkabpils novada brīvprātīgo jauniešu grupa sadarbībā ar biedrību “EKO Selonia” ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “Atver acis – ej un cīnies” īstenošanu laika posmā no 01.06.2019. – 31.08.2019.

Leimaņu bibliotēkas lasītāji dodas ekskursijā uz Tērvetes Dabas parku

Download PDF
10. jūlijā Leimaņu bibliotēkas čaklie, mazie un lielie lasītāji devās ekskursijā uz Tērvetes Dabas parku.

Pagastu sakoptības skate 2019 (foto)

Download PDF

Bildes var skatīt, uzspiežot augšā pa labi uz Facebook ikoniņas.

Uzsākts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Ābeļu pagastā

Download PDF

 Šī gada jūlija mēnesī projekta Nr. 19-05-A00702-000020 “Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros tika uzsākti pārbūves darbi Jēkabpils novada pašvaldības ceļam “Jaunrozes – Kļavas” Ābeļu pagastā.

Būvdarbus veic VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzrauga būvuzraugs no IK “CB TESTS”. Projekta rezultātā plānots pārbūvēt pašvaldības ceļu Nr. 1-4 “Jaunrozes – Kļavas”  0,756 km garumā. Saskaņā ar būvprojektu ceļa posmā no 0.000 līdz 0.458 km plānots veikt grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu, grants seguma atjaunošanu un ceļa seguma dubulto virsmas apstrādi, savukārt ceļa posmā no 0.721 līdz 1.019 km – grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu un ceļa virsmas atjaunošanu.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 8. novembrim. Projekta kopējās izmaksas 97702,07  EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 82007,62 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 15694,45 EUR. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv