Daily Archives: 03/06/2019Paveiktais projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Zasas vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

Download PDF

2018./2019. mācību gadā Jēkabpils novada skolās turpinājās darbs  projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes kultūras, atpūtas un sporta sarīkojumi 2019. gada vasarā

Download PDF

JŪNIJS

01.06. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada Bērnības svētki.

10.06-14.06. Zasā, Amatniecības centrā “Rūme”, pasākumu cikls “Eklektika”: kopīgs vairāku nozaru amatnieku darbs pie jaunu produktu veidošanas.

21.06. Dunavas kultūras namā Dunavas kultūras nama amatierteātra “Sateka” pirmizrāde, Andra Ūdra komēdija “Rēgu rotaļas”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv