Daily Archives: 29/05/201923. maija grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada budžetā

Download PDF
JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019
2019. gada 23. maijā, Jēkabpilī
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu

Sveika, vasara!

Download PDF
Vasariņa atnākusi,
Visus priekus atnesusi.

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

Download PDF

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv