Monthly Archives: maijs 20192. jūnijā Kaldabruņas – Trejdeviņu sajūtu salas atklāšanas pasākums “Sien skaņu smilgās”

Download PDF

Zasas vidusskola Tevi gaida!

Download PDF

Kļūsti par mūsējo!

Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dziedot, dejojot!

Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, veicam skolas ēku, telpu remontus, iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar mācību līdzekļiem, grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies programmās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalāmies dažādos projektos, braucam mācību ekskursijās, ir bezmaksas ēdināšana, skolas transports.

23. maija grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada budžetā

Download PDF
JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019
2019. gada 23. maijā, Jēkabpilī
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu

Sveika, vasara!

Download PDF
Vasariņa atnākusi,
Visus priekus atnesusi.

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

Download PDF

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.

Jēkabpils novada pašvaldība plāno iegādāties ugunsdzēsības automašīnu

Download PDF
Izvērtējot radušos situāciju pašvaldībā, ka bieži vien ugunsdzēsēji no apkārt esošajām pilsētām nepaspēj laicīgi ierasties novada attālākajās vietās un veikt dzēšanas darbus, kā arī, lai sniegtu operatīvi ātru atbalstu ugunsdzēsības jomā atbildīgajiem dienestiem, novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem un blakus esošākajiem novadiem un spētu savlaicīgi novērst ugunsgrēkus, Jēkabpils novada pašvaldība plāno iegādāties lietotu ugunsdzēsības automašīnu un aprīkojumu.

Izlaidumi Jēkabpils novada izglītības iestādēs

Download PDF

Ābeļu pamatskolā 15. jūnijā plkst. 16.00;
Dignājas pamatskolā 15. jūnijā plkst. 18.00;
Rubeņu pamatskolā 15. jūnijā plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā;
Zasas vidusskolā 9. un 12. klasei 22. jūnijā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Zasas vidusskolas skolēni apciemo izklaides parku „Avārijas Brigāde”

Download PDF
Zasas vidusskolas 4. un 5. klases skolēni 24. maijā Iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros devās uz izklaides parku „Avārijas Brigāde”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kur notika nodarbība „Ieskaties, iejūties, līdzdarbojies kopā ar animācijas filmu un pasaku varoņiem” ar mērķi: iepazīt režisora Jāņa Cimermaņa slaveno multfilmu Avārijas Brigāde varoņus, atkārtot un nostiprināt zināšanas literatūrā par mācību gada laikā apgūtajām literārajām un tautas pasakām, kā arī sporta stundās gūtās prasmes un iemaņas pārbaudīt nestandarta situācijās.

Publicēts pētījums Skolu indekss; reģionu skolas ir aktīvākas

Download PDF

Ziemeļvalstīs lielākā biznesa IT kompānija Visma ir publicējusi Latvijas vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5. – 12. klasei. Rezultāti liecina, ka reģionu skolas ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs – no 481 skolas, kas piedalījās, 80% bija no reģioniem.

28. maijā Mežgalē bezmaksas lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem

Download PDF

28. maijā plkst. 14.00 Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” Mežgalē lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem pieaugušajiem. Bez maksas.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv