Daily Archives: 08/03/2019Veiks daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” Vandānos jumta remontu

Download PDF

2019. gada 17. janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā tika saņemts daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” iedzīvotāju iesniegums par ārkārtas situāciju daudzdzīvokļu mājā “Vārpas” Vandānos, Dignājas pagastā, jo stipru nokrišņu laikā, bojātā jumta dēļ, tek ūdens, radot bojājumus un pelējumu dzīvokļos un koplietošanas telpās. 2019. gada 2. februārī tika sasaukta daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju sapulce, kurā tika lemts par jumta remontu. Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dignājas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.223 ierakstu, nekustamais īpašums “Vārpas” reģistrēts zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

Sveicam Starptautiskajā sieviešu dienā!

Download PDF

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv