Daily Archives: 26/02/2019Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate Jēkabpils novada Zasā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

23. februārī plkst. 11.00 Zasas kultūras namā notika vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde sadarbībā ar Zasas kultūras namu. Skates mērķis – nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesionālo izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a capella manierē.

 

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis. Skatē piedalījās 2 vokālie ansambļi no Aknīstes novada, 5 vokālie ansambļi no Jēkabpils novada, 3 vokālie ansambļi no Krustpils novada, 2 vokālie ansambļi no Salas

Bezmaksas tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē

Download PDF

Bezmaksas baltu – zemgaļu un sēļu – tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē.

Zemgales Plānošanas reģions projekta “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros organizē un ielūdz Jūs uz ceturto apmācību ciklu:

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Ar 1. jūliju plānots lielāks atbalsts adoptētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti

Download PDF

Lai veicinātu „sistēmas bērnu” adopciju, viņu iespējas augt ģimenē, ar š.g. 1. jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem – bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 129 EUR mēnesī par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 EUR apmērā.

Kā Amors meklēja sievu…

Download PDF
Nekas tā netuvina cilvēkus kā smaids. Un ar smaidu sākas katra patiesa mīlestība. Tomēr šis smaids nerodas pats no sevis – kā izrādās, uz pasaules dzīvo kāda būtne, kura palīdz vientuļajām sirdīm atrast citai citu. Amors, ceļojot pa pasauli, ar savām mīlestības bultām reizi gadā iegriežas arī Zasā.

“Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, noticis izzinošs pasākums “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv