Monthly Archives: februāris 2019Zasas vidusskolas “Baltais Ceļš” | 2019. gada februāris

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Zasas vidusskolas informatīvā izdevuma “Baltais Ceļš” jaunākais – 2019. gada februāra numurs.

Sēlijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu tikšanās Jaunjelgavā

Download PDF

Pilni apņēmības pildīt pirmajā tikšanās reizē pērnā gada septembrī Jēkabpils novada Tadenavā doto solījumu tikties regulāri, 27. februārī Sēlijas novadu sabiedrisko attiecību speciālisti pulcējās Sēlijas vārtos – Jaunjelgavā, kur kolēģus viesmīlīgi sagaidīja Jaunjelgavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne.

Svarīga informācija ģimenes ārsta Bolotova praksē reģistrētajiem pacientiem

Download PDF

Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa informē, ka no 2019. gada 1. aprīļa tiks izbeigtas līgumattiecības ar ģimenes ārstu Valēriju Bolotovu un viņa praksē reģistrētie pacienti atreģistrēti.

Atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārsta darbības pamatteritorijā – Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagastā, tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārstiem, kas ir līgumattiecības izbeigušā ārsta darbības pamatteritorijas pārņēmēji, t.i., Ābeļu pagasta pacienti – pie Ināras Antonovas tālr. 65238992, 26558584, Dignājas pagasta pacienti – pie Anitas Eglītes tālr. 22460920 un Dunavas pagasta pacienti – pie Ivara Eiduka tālr. 65228176.

Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas dzīvesvieta.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi – Ģimenes ārsti – Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Daiga Vulfa,
Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas vadītāja

 

Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt

Download PDF

“Lai saprastu dabas mainību, mums nav jāvizualizē kūstošie ledāji Antarktikā, tā norit tepat līdzās – jau divu sezonu dabas skaitīšanas dati liecina, ka no agrāk zināmajām bioloģiski vērtīgajām pļavām Latvijā sastopama vairs tikai viena sestā daļa,” uzsver dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne. Viņa turpina: “Pēdējo 50 gadu laikā vērtīgo zālāju platības ir būtiski sarukušas,

Uz autoceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

Download PDF

Iestājoties grants autoceļiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem – lietum un atkusnim, daudzviet novados uz grants autoceļiem ir iestājies šķīdonis. Pārmitrināts ceļa segums zaudēs nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktināsies. Lai ierobežotu smagā transporta pārvietošanos un nepasliktinātu pašvaldības ceļu stāvokli, uz tiem daudzviet tiek izvietotas zīmes ar transporta masas ierobežojumiem.

Par ierobežotajiem ceļa posmiem sīkāk var uzzināt pagastu pārvaldēs. Mainoties laika apstākļiem, ceļa izmantošanu kravu pārvadājumiem jāsaskaņo ar attiecīgā pagasta pārvaldi. Ceram uz Jūsu sapratni!

Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate Jēkabpils novada Zasā

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

23. februārī plkst. 11.00 Zasas kultūras namā notika vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde sadarbībā ar Zasas kultūras namu. Skates mērķis – nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesionālo izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a capella manierē.

 

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis. Skatē piedalījās 2 vokālie ansambļi no Aknīstes novada, 5 vokālie ansambļi no Jēkabpils novada, 3 vokālie ansambļi no Krustpils novada, 2 vokālie ansambļi no Salas

Bezmaksas tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē

Download PDF

Bezmaksas baltu – zemgaļu un sēļu – tūrisma mārketinga apmācības Aizkrauklē.

Zemgales Plānošanas reģions projekta “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”” ietvaros organizē un ielūdz Jūs uz ceturto apmācību ciklu:

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Ar 1. jūliju plānots lielāks atbalsts adoptētājiem un cilvēkiem ar invaliditāti

Download PDF

Lai veicinātu „sistēmas bērnu” adopciju, viņu iespējas augt ģimenē, ar š.g. 1. jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem – bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 129 EUR mēnesī par bērnu no 7 līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 EUR apmērā.

Kā Amors meklēja sievu…

Download PDF
Nekas tā netuvina cilvēkus kā smaids. Un ar smaidu sākas katra patiesa mīlestība. Tomēr šis smaids nerodas pats no sevis – kā izrādās, uz pasaules dzīvo kāda būtne, kura palīdz vientuļajām sirdīm atrast citai citu. Amors, ceļojot pa pasauli, ar savām mīlestības bultām reizi gadā iegriežas arī Zasā.

“Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Download PDF

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, noticis izzinošs pasākums “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv