Daily Archives: 07/01/2019Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Download PDF

Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Ar “Skolas somu” uz Krustpils pili

Download PDF

Projekta “Skolas soma” ietvaros Ābeļu pamatskolas 3. un 4., kā arī 2. klases skolēniem decembra sākumā bija iespēja piedalīties interaktīvās nodarbībās Krustpils pilī. Trešklasnieki un ceturtklasnieki uzzināja par ziepju izcelsmes vēsturi, to nozīmi, lietošanu un attīstību dažādos laikos, bet otrklasnieki varēja gatavot Ziemassvētku dāvaniņas – pašgatavotas vaska svecītes.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv