Monthly Archives: December 2018Gada nogales sarīkojumi Dignājas pagastā

Download PDF
Spied uz attēliem, lai skatītu tos lielākus!

24. decembrī plkst 14.00 Dignājas luterāņu baznīcā Svētku dievkalpojumu papildinās mūziķi:

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

Download PDF

Pēc Labklājības ministrijas (LM) ierosinājuma ir papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai, un tagad to saņēmēju loks varēs būt plašāks.

To paredz otrdien, 18. decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta grozījumi noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Dievkalpojumi Romas katoļu draudzēs (Jēkabpils un Viesīte)

Download PDF
Dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē:
23. decembrī, Adventa ceturtā svētdiena 8:30 (poļu val.) un 11:00
24. decembrī, pirmdien, Kristus piedzimšanas svinību vigīlija 15:00 un 18:00
25. decembrī, otrdien, Ziemassvētki – Kristus piedzimšana 8:30 (poļu val.) un 11:00
26. decembrī, trešdien, Sv. Stefans

8:30 un 11:00

25. decembrī koncerts “Nu atnāca Ziemassvētki” Leimaņos

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

25. decembrī plkst. 17.00 Leimaņu Tautas namā koncerts “Nu atnāca Ziemassvētki”. Piedalās Leimaņu Tautas nama amatiermākslas kolektīvi – VPDK “Deldze”, vīru vokālais ansamblis; dramatiskais kolektīvs izrādīs V.Lodes lugu “Nedienas Apiņos”. Ieeja bez maksas. Plkst. 16.00 no “Vējiņiem” kursēs autobuss. Plkst. 22.00 Ziemassvētku ballē muzicēs grupa “Starpbrīdis”. Ieeja: EUR 3.00. Tālrunis informācijai 28315265.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti Jēkabpils novada mājaslapā, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Ļaudis un Darbi | decembris 2018

Download PDF

Spied uz attēla, lai lasītu!

Iznācis Jēkabpils novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ļaudis un Darbi” jaunākais numurs.

Apvienotā komiteju sēde – 20.12.2018.

Download PDF

Apvienotā komiteju sēde notiks 20.decembrī plkst. 9:30

Jēkabpils novada pašvaldību sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Darba kārtība

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu

Download PDF

2018. gada 27. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajonu. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar izglītības jomu un skolu tīklu Baltkrievijā Šarkovščinas rajonā, kā arī piedalīties diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un Latvijā”.

Man tas viss pieder!

Download PDF

“Man tas viss pieder! Viss – un nepārtraukti, gan pirms stāvēšanas uz jaunu apņemšanos sliekšņa, gan šobrīd, gan – piederēs arī pēc tam, rīt un parīt, maijā un novembrī, jebkad visa gada garumā.” ( Maija Laukmane)

Mīļās Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes novadu izglītības iestādes!

Jums pieder viss – bērnu un jauniešu sapņi, pedagogu un darbinieku sirdsmīlestība, skolas bērnu vecāku ticība, ka viņi var uz jums paļauties.

Jūsu spēkos ir paplašināt horizontus, atklāt pirmo burtu un skaitļu burvību un parādīt, cik viens cilvēkbērns var būt talantīgs – dziedāšanā, dejošanā, teātra mākslā, sportā vai interešu izglītībā.

Paldies jums par to, ka jūs ikkatru mirkli no piepildītā skolas laika veltiet tam, lai prātos radītu to brīnumu, ko var nosaukt dažādos vārdos “zināšanas”, “ prasmes”, ”lietpratība”, ‘vērtības”, “tikumi”…

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Download PDF

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.

S.Bērziņa,
Latvijas Pašvaldību savienība

 

Download PDF

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv