Daily Archives: 10/11/2018Biedrībai “Ūdenszīmes” pasniegs kultūras zīmi “Latviskais mantojums”

Download PDF

2018. gada 29. novembrī Latvijas Valsts meži telpās tiks pasniegtas 18 kultūras zīmes „Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Pasākumi Jēkabpils novadā šonedēļ (5. – 11. novembris)

Download PDF

Spied uz attēla, lai skatītu to lielāku!

Piešķir finansējumu ārdurvju izbūvei Zasas aptiekai un ģimenes ārsta praksei

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 11. oktobrī saņēma pašvaldības SIA “Zasas aptieka” valdes priekšsēdētājas I.Putraimas un ģimenes ārsta B.Bērziņas iesniegumu ar lūgumu nodrošināt otro ārdurvju izbūvi ambulances-aptiekas ieejām Zaļajā ielā 10, Zasā.

Iesniegumā norādīts, ka nišā pirms ieejas aptiekā un ģimenes ārsta prakses telpās ēkai ar kadastra Nr.5698 001 0296 001 nepieciešams izbūvēt stikla sienu ar ieejas durvīm, nodrošinot iekštelpu aizsardzību no vēja un aukstuma.

Dunavas skolas ēkā veidos telpas ģimenes ārsta prakses vietai un aptiekai

Download PDF

Lietderīgai bijušās Dunavas pamatskolas telpu izmantošanai plānots veikt trīs telpu pārbūvi, pielāgojot tās ģimenes ārsta prakses un aptiekas vajadzībām.

Lai šīs darbības varētu veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar telpu lietošanas veida maiņu, 2018. gada 28. septembrī tika izsludināts iepirkums.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv